IJ

IJ veya ij Felemenkçe yazı sisteminde bir diftong olup felemenk alfabesinde tek harf olma özelliğini görür. "IJ" harfinin okunuşunun Türkçe karşılığı ay şeklindedir. Felemenkçede "ij" harfi cümlenin başında bulunduğu zaman, tek harf özelliği tanındığı için, 'i' harfi ile birlikte 'j' harfi de büyük yazılır. örneğin : IJsselmeer

IJ ij

El yazısında "ij" harfi ligatür olarak birleşik yazılır, ve ÿ harfini anımsatır.

(1)'de ij'in ayrı harf olarak yazılışı, (2)'de ligatür olarak yazılışı, (3) de Fransızcada bulunan Ÿ harfi olarak yazılışı, (4) y harfinin el yazısında görünümü.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.