II. Stephanus

Papa II. Stephanus (d. ??. Roma, Papalık Devletleri (günümüzde İtalya) - ö. 26 Nisan 757, Roma), 26 Mart 752 - 26 Nisan 757 arasında papa ve Papalık Devletlerinin ilk hükümdarı. Papa Aziz Zacharias'ın ikinci ardılıdır, kutsanmadan önce ölen ilk ardılın II. Stephanus adını alması nedeniyle III. Stephanus adıyla da anılır.

Papa
II. Stephanus
Görevlendiriliş 26 Mart 752
Dönem bitişi 26 Nisan 757
Önce gelen Papa Zacharias
Sonra gelen Papa I. Paulus
Kardinal yapan 750 öncesi
Zacharias tarafından
Doğum Roma, Bizans İmparatorluğu
Ölüm 26 Nisan 757 (43 yaşında)
Roma, Papalık Devleti
Adı Stephanus olan diğer papa

Papalık dönemi ve politikaları

Papa olmasından kısa süre sonra Lombardlar ile çeşitli sorunlar yaşamıştı. İtalya Yarımadasının tamamını ele geçirmeyi planlayan Lombard kralı Aistulf'a karşı Franklarla ittifak kurdu. 753 sonbaharında Pavia'da Aistulf'la yaptığı görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine Alpler'i geçerek Galya'ya kaçtı. Ocak 754'te Frank kralı III. Pepin'le görüşerek Lombardların fethettiği yerlerin tekrar kiliseye verilmesi için ondan söz aldı. Temmuz 754'te, bugünkü Saint-Denis'de bulunan bir manastırda III. Pepin ve oğulları Charlemagne ile CarlomanRomalıların kralı olarak kutsadı ve onlara kendi elinden taç giydirdi. Bunun karşılığında Frank soylularından oluşturduğu bir orduyla İtalya Yarımadasına giren III. Pepin, Lombard ordusunu Pavia'da kuşattı. Stephanus bunun üzerine Roma'ya geri döndüyse de, Frank ordusunun geri çekilmesinden yararlanan Aistulf yeniden saldırıya geçti ve kendisine başkent yapmayı düşündüğü Roma'yı Ocak 756'da kuşattı.

Stephanus'un yardım çağrısı üzerine geri dönen III. Pepin ve oğulları, Lombardları yenilgiye uğratarak Ravenna Genel Valiliğinin yanında Roma Düklüğü, Istria ve Venedik'i papalığa vererek, Stephanus'un yönetimindeki Papalık Devletlerini kurdular. Bu olaylar sonucunda papalık Bizans yönetiminden bağımsız bir konum kazanarak Frankların koruması altına girdi. Papa da ruhani ve manevi otoritesinin yanı sıra dünyevi bir hükümdar niteliği kazandı.

Kaynakça

  Dış bağlantılar

  • "Wikisource" websitesinde "Nicholas Aloysius Weber, (1913) "Pope Stephen (II) III" Catholic Encyclopedia (1913) Cilt 14 Pope_Stephen (11) III" maddesi Catholic Encyclopedia (1913)/Pope Stephen (II) III Catholic Encyclopedia (1913)/Pope Stephen (II) III - Wikisource, the free online library (İngilizce)
  Katolik Kilisesi unvanları
  Önce gelen:
  Papa Zacharias

  Papa

  26 Mart 752 - 26 Nisan 757
  Sonra gelen:
  Papa I. Paulus
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.