II. Mansur (Samani)

II. Mansur (Samanî) (Ebu'l-Haris Mansur), 997-999 yılları arasında hüküm süren Samanî hükümdarı. II. Nuh'un oğludur.

998 yılında hükümdar olan Gazneli Mahmut'un kardeşiyle taht mücadelesi yaptığı sırada, Samanîler Horasan'ı işgal etmişti. Bu sırada tahta geçen II. Mansur, Mahmut'a işgal ettiği Horasan bölgesinin iade edilemeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine, Sultan Mahmut, Nişabur'a yürüdü. Bu arada Mahmut, Horasan valisi Beytüzün için yardıma gelen II. Mansur ve Fâik kuvvetlerine, Maveraünnehir'e yaklaşan Karahanlılara fırsat vermek istemediğinden dolayı saldırmadı ve beklemekle yetindi.[1][2] II. Mansur'a güvenmeyen Beytüzün ve Fâik, 2 Şubat 999'da kısa süren saltanatı sırasında ülkede yalnızca Maveraünnehir'in bir bölümüne hâkim olabilen II. Mansur'un yerine tahta küçük yaşta bulunan Abdülmelik bin Nûh'u çıkardılar.[3]

Tahttan indirildikten sonra kaçan I. Mansur, komutanları tarafından yakalanarak gözlerinin oyulmasından kurtulamadı.[4][5]

Kaynakça

Dipnotlar

  1. Bosworth, The Ghaznavids, s.45
  2. Merçil, Simcûrîler V, s.129
  3. Nazım, s.42-43
  4. Büyük Larousse, Mansur bin Nuh II mad.
  5. Merçil, Gazneliler, s.14
Önce gelen:
II. Nuh
Samanî Emiri
Samanîler

997 - 999
Sonra gelen:
II. Abdül Melik
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.