II. Gennadios

II. Gennadios ve Gennadios Skolarios (Yunanca: Γεώργιος Κουρτέσιος Σχολάριος) (d. 1400 – ö. 1473), 1454 yılından 1464 yılında kadar Rum Ortodoks Patrikhanesi lideri idi.

II. Mehmed ve II. Gennadios
St. John the Baptist manastırı freskinde II. Gennadios. (Serez yakını, Yunanistan)

Aristo'nun fikirlerini savundu. VIII. İoannis döneminde 1438-1439 yılları arasında Basel Konsili, XI. Konstantinos döneminde İstanbul'a gidip Pantokrator Manastırı oldu. Osmanlı Padişahı II. Mehmed döneminde 1453–1456, 1458, 1462–1463 ve 1464 yıllarında 3 kez patrik oldu.[1]

II. Mehmed, patriğin ikâmet ettiği kilise olan Hazret-i Meryem Kilisesini ziyaretinde Hristiyanlık inancı ile ilgili birçok soru sordu. Gennadios Skolarios uzun açıklamalarda bulundu. Gennadios, padişahın isteği üzerine anlattıklarını ayrıca yazıya dökerek teslim etti.[2]

1473'de öldü. II. Gennadios ayrıca felsefe öğretmeni idi.

Floransa Konseyi

II. Gennadios, VIII. John (1425-1448) altındaki hukuk mahkemelerinde yargıç olarak 1438-1439'da Ferrara ve Floransa'da düzenlenen Ferrara-Floransa Konseyine eşlik etmiştir ve bu tarihsel bir önem arz etmektedir. Amacı ise, o sırada desteklediği Yunan ve Latin Kiliseleri arasında bir birlik sağlamaktı.

İstanbul'a Dönüşü

1448 yılında VIII. John'un ölümünden sonra Georgios, Konstantin XI (1448-1453) altında olan Konstantinopolis'teki Pantokrator manastırına girdi ve değişmez geleneğe göre yeni bir isim aldı: Gennadius. 1444'te Efes Mark, ölüm döşeğinde Gennadius'un Latinler ve sendikaya karşı uzlaşmaz tutumunu övdü. Gennadius'a öfkeli insanlar, büyük Ayasofya kilisesinde Doğu Katolik Kilisesi hizmetlerini gördükten sonra gittiler. Kendini sakladığı, ancak hücresinin kapısında bir not bıraktığı söyleniyor: "Ey mutsuz Romalılar, neden gerçeği terk ettiniz? İtalyanlara değil Tanrı'ya neden güvenmiyorsunuz? şehrinizi kaybedeceksiniz."

Osmanlı Dönemi

Konstantinopolis'in yıkılmasından sonra Gennadius Türkler tarafından esir alındı. Yeni fetihini yöneten Fatih Sultan Mehmet, Türk hakimiyeti altındaki Yunanlar için birlik figürü olarak bulabileceği en Batı karşıtı din adamını aradı. Gennadius uygun bir seçimdi. Şehrin yıkılmasından sadece üç gün sonra 1 Haziran 1453'te, yeni Patriğin alayı Mehmet'in Gennadius'u nezaketle karşıladığı sokaklardan geçti. Gennadius, Osmanlı altındaki tüm halefleri gibi siyasi bir otorite olduğu kadar dini bir otorite haline geldi.

Şehrin ünlü ataerkil bazilikası olan Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet tarafından zaten bir camiye dönüştürülmüştü, bu yüzden Gennadius, Kutsal Havariler Kilisesi'ne geldi. Üç yıl sonra harap durumda olan yapı (1461'de Fatih Camii'ne yol açmak için Osmanlılar tarafından yıkıldı), yeniden Pammakaristos Kilisesi'ne taşınan Patrik tarafından terk edildi.

Patriklik

1454 baharında Heraclea Perinthus metropolü tarafından kutsandı, ancak Gennadius patrik olarak mutsuzdu ve 1456'da pozisyonunu en az iki kez çekmeye çalıştı. Bunun nedeni, padişahın Hristiyanlara muamelesinde yarattığı hayal kırıklığıydı. Sonunda ise, Yunanlar ile Osmanlılar arasındaki gerginliği ezici buldu. Daha sonra, İsidore Patrikhanesi'ni izleyen çalkantılı dönemde Hristiyan topluluğuna Patrik olarak rehberlik etmesi için iki kez çağrıldı.

Gennadius, haleflerinin çoğu gibi, eski bir patrik ve bir keşiş olarak günlerini sona erdirdi. Makedonya'daki Serrae yakınlarındaki Vaftizci Yahya manastırında yaşadı ve 1473'te ölene kadar kitap yazdı.

Gennadius Bizans tarihinde önemli bir yere sahiptir. Yazıları onu sadece Batı felsefesinin değil, Yahudi ve Müslüman tartışmalarının üstadı olduğunu gösteriyor. Türkler altındaki ilk Konstantinopolis Patriği olarak başka bir önemi daha var. Bu açıdan Kilisesinin tarihinde yeni bir dönemin başında rol almaktadır; Türk İmparatorluğu'ndaki Ortodoks Hristiyanların durumunu düzenleyen ilkeler, II. Mehmed'in kendisiyle yaptığı anlaşmanın sonucudur.

Günümüz kültürüne etkisi

2012 tarihli Fetih 1453 filminde Adnan Kürkçü tarafından canlandırılmıştır.

Kaynakça

  1. Kiminas, Demetrius (2009). The Ecumenical Patriarchate. Wildside Press LLC. s. 37,45. ISBN 978-1-4344-5876-6.
  2. Doğan, Ahmet Işık (Haziran-Temmuz 2015). "Patrik, Fatih'e Ortodoks inancını anlattı". Atlas Tarih, 34. s. 28.

Referans eserler

Önce gelen:
II. Athanasius
Rum Ortodoks Patrikhanesi Patriği
1453–1456, 1458, 1462–1463, 1464
Sonra gelen:
II. Isidore
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.