II. Filip

II. Filip (Philippos; MÖ 382 – MÖ 336), Makedonya Kralı. Rahip Isokrates tarafından Helen birliğini sağlayacak kişi olarak görülüyordu. MÖ 359-336 arasında Makedon krallığını üstlendi. Tahta geçer geçmez ilk iş olarak ülkesini askeri, siyasi ve ekonomik anlamda güçlü bir konuma getirdi, profesyonel ordu kurdu, mancınıklar geliştirdi. Sonraları Bisalt topraklarının madenlerini ele geçirdi. Pydina ve Potidai’yi ele geçirdi. Olympias ile evlenerek nüfuzunu güçlendirdi.

II. Filip
II Filip'in büstü
Makedonya kralı
Hüküm süresi MÖ 359 - MÖ 336
Önce gelen III. Perdiccas
Sonra gelen Büyük İskender
Eş(leri) Audata
Phila
Nicesipolis
Philinna
Olympias
Meda
Makedon Kleopatra Eurydice
Çocukları Cynane
III. Filip
Büyük İskender
Makedon Kleopatra
Makedon Thessalonike
Europa
Caranus
Tam ismi
Φίλιππος
Hanedan Argead hanedanı
Babası III. Amyntas
Annesi I. Eurydice
Doğum MÖ 382
Pella, Makedonya
Ölüm Ekim MÖ 336
(46 yaşında)
Vergina, Makedonya
Defin Vergina, Makedonya
Dini Antik Yunan dini

Delphoi’deki dinsel birliğin Thebai’nin kontrolü ve koruması altına girince Phokisler Delphoi’yi işgal etti. Böylece MÖ 355’te Kutsal Savaş ortaya çıktı. II. Philippos savaşa katılarak büyük bir zafer ve prestij kazandı. Teselya Birliği’nin arkbonu seçildi. Sonrasında Phokis topraklarına egemen oldu. Bizantion üzerine yürüdüyse de başarılı olamadı (MÖ 340/39).[1]

MÖ 339’da Lokrisler Delphoi’ye saldırmıştı. Delphoi amphiktionu da II. Philippos’tan yardım istemişti. Böylece Orta Yunanistan’a girdi. MÖ 338’de II. Philippos’un phalankslarından oluşan profesyonel ordusu, Atina ve Thebai’nin hoplit ağırlıklı geleneksel ordusunu mağlup etti. Helenler de Khairnoneia Savaşı ile Makedonya’nın gücünü kabul etti ve Makedonya ile uzlaşma içine girmek zorunda kaldı.[2]

Sonraları Helenlerin sempatisini kazanan ve Helen birliğini inşa edecek tek kişi olarak görülen II. Philippos Helen kentlerini ulusal bir kongreye çağırdı (MÖ 337). Alınan kararlar ile Helen birliği oluşturuldu. Sparta birliğin dışında kalmıştı. Siyasi ve askeri yönü olan bu birlik Korinthos Birliği olarak anıldı. Philippos da birliğin hegemonu seçildi.[3] Batı Anadolu’daki kentleri Pers egemenliğinden kurtarmak için hazırlıklara başlandıysa da kendisi uğradığı bir suikastle öldü. Onun idealini oğlu Büyük İskender gerçekleştirecekti.

Kaynakça

  1. Tekin, Oğuz (Mart 2014). Helen ve Roma Tarihi (5 bas.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF. ss. 57-58. ISBN 978-975-06-1038-7.
  2. Tekin, a.g.e., s. 58
  3. Tekin, a.g.e., s. 59
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.