II. Abdül Melik (Samani)

II. Abdül Melik (Samanî) (Abdülmelik bin Nuh), 999 yılında hüküm süren son Samanî hükümdarı. II. Nuh'un oğludur. II. Abdül Melik, küçük yaşından ve devletinin son zamanlarını yaşamasından dolayı hükümdarlığı sırasında etkili olamamıştır.

II. Mansur'a güvenmeyen Beytüzün ve Fâik adlı Samanî komutanları, 2 Şubat 999'da kısa süren saltanatı sırasında ülkede yalnızca Maveraünnehir'in bir bölümüne hâkim olabilen II. Mansur'un yerine tahta küçük yaşta bulunan II. Abdül Melik'i çıkardılar.[1]

Samanî tahtında Beytüzün ve Fâik'in egemen olması üzerine harekete geçen Mahmut, Beytüzün-Fâik-Ebu'l-Kâsım Simcûrî birleşik kuvvetleriyle 16 Mayıs 999'da yaptığı savaşı kazandı ve Horasan'a hakim olup, kardeşi Nasr'ı buraya vali olarak atadı.[2] Bu sırada Samanîlerin zayıf durumundan yararlanan Karahanlı hükümdarı Samanî Devleti'ni yıktı.

Kaynakça

Dipnotlar

  1. Nazım, s.42-43
  2. Merçil, Simcûrîler V, s.130-131
Önce gelen:
II. Mansur
Samanî Emiri
Samanîler

999
Sonra gelen:
II. İsmail
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.