II. İcra Vekilleri Heyeti

II. İcra Vekilleri Heyeti, 24 Ocak 1921-19 Mayıs 1921 tarihleri arasında görev yapmış, reisliğini Fevzi Paşa yapmıştır.

GörevVekil
İcra Vekilleri Heyeti Reisi
Müdafaa-i Millîye (Millî Savunma) Vekili
Fevzi Paşa
Umuru Şer'iye ve Evkaf (Diyanet ve Vakıflar) Vekili Mustafa Fehmi Efendi
Dahiliye Umuru (İçişleri) Vekili Refet Bey
24 Ocak 1921 - 18 Mart 1921
Ata Bey
21 Nisan 1921 - 19 Mayıs 1921
Adliye Vekili Celalettin Arif Bey
24 Ocak 1921 - 30 Mart 1921
Yusuf Kemal Bey
30 Mart 1921 - 19 Mayıs 1921
Nafia (Bayındırlık) Vekili Ömer Lütfi Bey
Hariciye (Dışişleri) Vekili Bekir Sami Bey
Sıhhıye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili Adnan Bey
İktisat (Ekonomi) Vekili Yusuf Kemal Bey
24 Ocak 1921 - 30 Mart 1921
Mahmut Celâl Bey
30 Mart 1921 - 19 Mayıs 1921
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye (Genelkurmay) Vekili İsmet Bey
Maliye Vekili Ahmet Ferit Bey
Maarif (Eğitim) Vekili Hamdullah Suphi Bey
Fevzi Paşa

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.