II. Çandarlı İbrahim Paşa

Çandarlı İbrahim Paşa veya Çandarlı İbrahim Çelebi (d. 1429 - ö. 1499), II. Bayezid saltanatında 1498-1499 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Çandarlılar ailesine mensuptur ve bu ailenin çıkardığı ön planda yer almış son ferttir.
II. Murad'a veziriâzamlık yapmış dedesi Çandarlı İbrahim Paşa'dan ayırmak için Çandarlı İkinci İbrahim Paşa şeklinde anılır.

II. Çandarlı İbrahim Paşa
Osmanlı Sadrazamı
Görev süresi
1498-1499
Hükümdar II. Bayezid
Yerine geldiği Hersekli Ahmed Paşa
Yerine gelen Mesih Paşa
Kişisel bilgiler
Doğum 1429
Ölüm 1499[1]

Hayatı

İstanbul' un fethinden sonra idam edilen Çandarlı (2.) Halil Paşa' nın en küçük oğlu olup, ilmiye sınıfında yetişmiştir. 1453 yılında Edirne kadısı olarak bulunuyordu. 1465'te kazasker olup, 1474'te vezirlikle Amasya şehzadesi Bayezid' in lalalığına tayin edilmiş ve daha sonra görevinden alınarak İstanbul'a geri dönmüştür. II. Bayezid devrinde Anadolu kazaskeriyken, 1485'te Rumeli kazaskeri ve 1486' da divanda üçüncü vezir, bir sene sonra da ikinci vezir olmuştur. 1498' de vezir-i azam olup, 1499' da İnebahtı seferinde ordugahta ölmüştür.[1]

Değerlendirme

Tarihçiler; İlim ve fazilet sahibi, iyi ahlaklı, cömert, iyiliksever ve tedbirli olduğunda hemfikirdir.[1]

Eserleri

İstanbul' da 1478' de yaptırdığı Çandarlızade Atik İbrahim Paşa Camii bulunmaktadır. Ayrıca İznik' te yaptırdığı bir cami ve Kastamonu' da medresesi vardır.[1]

Kaynakça

  1. Osmanlı Tarihi, II. Cilt, 10. baskı, sf: 537,538, Türk Tarih Kurumu Yayınları-2011, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Dış bağlantılar

  • Danişmend, İsmail Hâmi, (1961) Osmanlı Devlet Erkânı, İstanbul:Türkiye Yayınevi.
  • Tektaş, Nazım (2002) Sadrazamlar-Osmanlı'da İkinci Adam Saltanatı, İstanbul:Çatı Kitapları.
Siyasi görevi
Önce gelen:
Hersekli Ahmed Paşa

Osmanlı Sadrazamı

1498 - 1499
Sonra gelen:
Mesih Paşa
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.