IFF

IFF (/aɪ ɛf ɛf/), II. Dünya Savaşı esnasında ABD'de askerî amaçlarla üretilmiş bir transponder sistemi. IFF kısaltması İngilizce Identification friend or foe (dost-düşman tespiti) sözcüklerinin akronimidir. Aslen askerî amaçlar için üretilen sistem günümüzde pek çok ülkede gerek askerî gerekse sivil uçakların[1] yer birimlerindeki ikincil radarlar (SSR) ve diğer taşıtlardaki transponder sistemleri tarafından tespiti için kullanılır.

IFF'in 4 modu ve 1 altmodu vardır:[1]

  • Mode 1: Gemiler tarafından uçaklar ve diğer gemileri takip etmekte kullanılan düşük maliyetli ve güvenliksiz moddur.
  • Mode 2: Uçaklar tarafından kötü hava koşullarında gemilere radar kontrollü iniş yaklaşmasında kullanılır.
  • Mode 3: Hem askerî hem de sivil havacılıkta uçakların konumlarının ATC'lere bildirilmesinde kullanılır.
  • Mode 4: Dost-düşman tespitinde (IFF) kullanılan güvenli ve şifreli moddur.
  • Mode C: Uçakların irtifâsını bildiren moddur.

Güvenliksiz kodlar ATC tarafından verilir pilot tarafından manüel şekilde uçaktaki IFF cihazına girilir.[1]

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.