ICD-10, A00-A09: Bağırsakların enfeksiyon hastalıkları

ICD-10, A00-A09: Bağırsakların enfeksiyon hastalıkları, ICD-10'un güncel (2007) sürümünde A00'dan A09'a kadar kodlanmış ve topluca "bağırsakların enfeksiyon hastalıkları" olarak adlandırılmış hastalık grubudur ve toplam on hastalık bloğu ve ilgili hastalıkları içerir.[1]

Bu grup, ICD-10, Bölüm 1 (A00-B99): Belirli enfeksiyöz ve parazitik hastalıklar kategorisine dahildir.[2]

Hastalık blokları

A00 Kolera

A00.0 Vibrio cholerae 01 biyovar kolera'ya bağlı kolera
- Klasik kolera
A00.1 Vibrio cholerae 01 biyovar eltor'a bağlı kolera
- Eltor kolerası

A00.9 Belirlenmemiş kolera

Kaynak - A00: Cholera. ICD-10, v.2007. WHO.

A01 Tifo ve paratifo

A01.0 Tifo
- Salmonella typhi'ye bağlı enfeksiyon
A01.1 Paratifo A

A01.2 Paratifo B

A01.3 Paratifo C

A01.4 Belirlenmemiş paratifo
- Salmonella paratyphi'ye bağlı enfeksiyon, BTT

Kaynak - A01: Typhoid and paratyphoid fevers. ICD-10, v.2007. WHO.

A02 Diğer Salmonella enfeksiyonları

İçerir:: Salmonella typhi ve Salmonella paratyphi dışındaki Salmonella türleri ile gelişen tüm enfeksiyon ve gıda zehirlenmeleri
A02.0 Salmonella enteriti
- Salmonelloz
A02.1 Salmonella septisemisi

A02.2 Lokalize salmonella enfeksiyonları
- Salmonella artriti (M)
- Salmonella menenjiti (G)
- Salmonella osteommiyeliti (M)
- Salmonella pnömonisi (J)
- Renal tübülo-interstisiyel salmonella hastalığı (N)

A02.8 Diğer belirli salmonella enfeksiyonları

A02.9 Belirlenmemiş salmonella enfeksiyonu

Kaynak - A02: Other salmonella infections. ICD-10, v.2007. WHO.

A03 Şigelloz

A03.0 Shigella dysenteriae'ya bağlı şigelloz (Grup A şigelloz, Shiga-Kruse dizanterisi)

A03.1 Shigella flexneri'ye bağlı şigelloz (Grup B şigelloz)

A03.2 Shigella boydii'ye bağlı şigelloz (Grup C şigelloz)

A03.3 Shigella sonnei'ye bağlı şigelloz (Grup D şigelloz)

A03.8 Diğer şigellozlar

A03.9 Belirlenmemiş şigelloz
- Basiller dizanteri, BTT
Kaynak - A03: Shigellosis. ICD-10, v.2007. WHO.

A04 Diğer bakteriyel bağırsak enfeksiyonları

İçermez:
- başka yerde sınıflanmış gıda zehirlenmeleri
- tüberküloz enteriti (A18.3)
A04.0 Enteropatojenik Escherichia coli enfeksiyonu

A04.1 Enterotoksijenik Escherichia coli enfeksiyonu

A04.2 Enteroinvazif Escherichia coli enfeksiyonu

A04.3 Enterohemorajik Escherichia coli enfeksiyonu

A04.4 Bağırsağın diğer Escherichia coli enfeksiyonları
- Escherichia coli enteriti, BTT
A04.5 Campylobacter enteriti

A04.6 Yersinia enterocolitica'ya bağlı enterit
İçermez: bağırsak dışı yersiniyoz (A28.2)
A04.7 Clostridium difficile'ye bağlı enterokolit
- Clostridium difficile'ye bağlı gıda zehirlenmesi
- Psödomembranöz kolit
A04.8 Diğer belirlenmiş bakteriyel bağırsak enfeksiyonları

A02.9 Belirlenmemiş bakteriyel bağırsak enfeksiyonu
- Bakteriyel enterit, BTT
Kaynak - A04: Other bacterial intestinal infections. ICD-10, v.2007. WHO.

A05 Başka yerde sınıflanmamış diğer bakteriyel gıda zehirlenmeleri

İçermez:
- Eschericia coli enfeksiyonu (A04.0-A04.4)
- listeriyoz (A32)
- salmonella gıda zehirlenmesi ve enfeksiyonu (A02)
- zehirli gıdaların toksik etkileri (T-T)
A05.0 Stafilokokkal gıda zehirlenmesi

A05.1 Botulizm
- Clostridium botulinum'a bağlı klasik gıda zehirlenmesi
A05.2 Clostridium perfringens (Clostridium welchii) gıda zehirlenmesi
- Nekrotizan enterit
A05.3 Vibrio parahaemolyticus'a bağlı gıda zehirlenmesi

A05.4 Bacillus cereus'a bağlı gıda zehirlenmesi

A05.8 Belirlenmiş diğer bakteriyel gıda zehirlenmeleri

A05.9 Belirlenmemiş bakteriyel gıda zehirlenmesi

Kaynak - A05: Other bacterial foodborne intoxications, not elsewhere classified. ICD-10, v.2007. WHO.

A06 Amibiyaz

İçerir:: Entamoeba histolytica'ya bağlı enfeksiyonlar
İçermez:: Diğer protozoal bağırsak hastalıkları (A07)
A06.0 Akut amibik dizanteri
- Akut amibiyaz
- Bağırsak amibiyazı, BTT
A06.1 Kronik bağırsak amibiyazı

A06.2 Dizanterik olmayan amibik kolit

A06.3 Bağırsak amebomu
Amebom, BTT
A06.4 Amibik karaciğer absesi (karaciğer amibiyazı)

A06.5 Amibik akciğer absesi (J)

A06.6 Amibik beyin absesi (G07)

A06.7 Cilt amibiyazı (J)

A06.8 Diğer bölgelerin amibik enfeksiyonları
- Amibik apandisit
- Amibik balanit (N)
A06.9 Belirlenmemiş amibiyaz

Kaynak - A06: Amoebiasis. ICD-10, v.2007. WHO.

A07 Diğer protozoal bağırsak hastalıkları

A07.0 Balantidiyaz
- Balantidiyal dizanteri
A07.1 Giyardiyaz [lambliyaz]

A07.2 Kriptosporidiyoz

A07.3 İzosporiyaz
- Isospora belli ve Isospora hominis'e bağlı enfeksiyon
- Bağırsak koksidiyozu
- İzosporoz

A07.8 Diğer belirlenmiş protozoal bağırsak hastalıkları
- Bağırsak trikomoniyazı
- Sarkosistoz
- Sarkosporidiyoz
A07.9 Belirlenmemiş protozoal bağırsak hastalıkları
- Flajellat diyare
- Protozoal
- - kolit
- - diyare
- - dizanteri
Kaynak - A07: Other protozoal intestinal diseases. ICD-10, v.2007. WHO.

A08 Viral ve diğer belirlenmiş bağırsak enfeksiyonları

İçermez:: Gastrointestinal sistem tutulumlu influenza (J, J, J)
A08.0 Rotavirüs enteriti

A08.1 Norwalk ajanına bağlı akut gastroenteropati
- Küçük yuvarlak yapılı virüs enteriti
A08.2 Adenovirüs enteriti

A08.3 Diğer viral enteritler

A08.4 Belirlenmemiş viral bağırsak enfeksiyonu
- Viral
- - enterit, BTT
- - gastroenterit, BTT
- - gastroenteropati, BTT
A08.5 Diğer belirlenmiş bağırsak enfeksiyonları

Kaynak - A08: Viral and other specified intestinal infections. ICD-10, v.2007. WHO.

A09 Enfeksiyöz köken varsayılan ishal ve gastroenterit

- Enterik/bağırsak mukoza iltahabı
- BTT/hemorajik/septik kolit/enterit/gastroenterit
- BTT/dizanterik/epidemik ishal
- Enfeksiyöz ishal hastalığı, BTT
Not::
Başka bir özellik belirtilmeden A09'da listelenmiş bir terimin enfeksiyöz olmadığının varsayılabildiği ülkelerde, o terim K'da sınıflanmalıdır.
İçermez::
- bakteriyel, protozoal, viral ve diğer belirlenmiş enfeksiyöz ajanlara bağlı olan ishal (A00-A08)
- enfeksiyöz olmayan ishal (K)
- enfeksiyöz olmayan yenidoğan ishali (P)

Kaynak - A09: Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin. ICD-10, v.2007. WHO.

Kaynaklar

  1. Intestinal infectious diseases (A00-A09). ICD-10, v. 2007. WHO.
  2. Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99). ICD-10, v. 2007. WHO.
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/15/2010. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.