IATA kodu

IATA hava meydanı kodları, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından dünyadaki hava meydanlarını tanımlamak üzere her bir meydan için oluşturulmuş üç karakterli alfanümerik kodlardır. IATA kodları ise daha çok havayolu zaman çizelgelerinde ve bagaj alımı vb. işlemlerde kullanılmaktadır.

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.