I. Victor

Papa Aziz I. Victor (d.??, Roma Kuzey Afrikası - ö. 198/199 Roma, Roma İmparatorluğu (günümüzde İtalya)) Afrika'da doğan ilk papadır. Büyük olasılıkla doğum yeri Romalılar "Afrika Eyaleti"'nde (günümüzde Libya Trablusgarp'ta) bulunan Leptis Magna'dır. Hakkında fazla ayrıntılı bilgi yoktur.

I. Victor
Papa Aziz
Papa I. Victor'un portresi
Doğum ??
Roma Kuzey Afrikası
Ölüm 199
Roma, Roma İmparatorluğu (günümüzde İtalya)
Etkin yıllar yak. 189 - 199
Yerine geldiği Papa Eleuterus
Yerine gelen Papa Zephyrinus
Din Hristiyanlık (Katolik)

Papalığı ve ölümü

189 tarihinde papa oldu. Papalığı döneminde "Paskalya Bayramı"nın kutlanmasını ve Hyginus'un koyduğu kurallara tamamen bağlı olmuştur. Bu kurallara olan bağlılığı ile bazı din adamlarını görevlerinden düşürdüğü de bilinmektedir. Onun döneminde Hristiyanlık ile ilgili önemli bir dönüm noktası da oluşmuştur: Latince dili, dinin anadili olmuştur. Latince dini metinler yazmaya başlayan ilk din adamı da o'dur ve bunu da zorunlu kılmıştır. Ancak, bu dil 4. yüzyıla kadar, bazı din adamlarınca hala kabul görülmediyse de sonradan tamamen kabul görmüştür.

198/199 veya 201 yılında öldüğü belirtilmektedir. Çoğu kaynaklar ile ve Vatikan kayıtları çelişmektedir. Bu nedenle, ölüm tarihi kesin değildir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  Dış bağlantılar

  Katolik Kilisesi unvanları
  Önce gelen:
  Papa Eleuterus

  Papa

  189 - 199
  Sonra gelen:
  Papa Zephyrinus
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.