I. Marinus

I. Marinus, (ö. 15 Mayıs 884), 882'den ölümüne kadar Roma Piskoposu ve Papalık Devleti'nin hükümdarıydı. Tartışmalı bir şekilde, o zamanlar papa olduğunda zaten bir piskopos idi ve Konstantinopolis'te Papalık temsilcisi olarak hizmet etmişti.

Kaynakça

  Katolik Kilisesi unvanları
  Önce gelen:
  VIII. Ioannes

  Papa

  882 - 884
  Sonra gelen:
  III. Hadrianus
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.