1899 ve 1907 Lahey Sözleşmeleri

1899 ve 1907 Lahey Sözleşmeleri Hollanda’nın Lahey şehrinde gerçekleşen bir seri uluslararası toplantılar ve bildiriler serisinin adıdır. İlki 1899 yılında, ikincisi de 1907 yılında gerçekleşmiştir. Cenevre Sözleşmesi ile birlikte bu sözleşme savaş ve savaş döneminde işlenen suçlarla ilgili düzenlenmiş ilk laik uluslararası dökümanlarında birisidir. Bu serinin üçüncüsü 1914 yılında planladıysa ve sonradan 1915 yılına ertelendiyse I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle gerçekleşemedi.

Birinci La Haye Sözleşmesi

Birinci La Haye Sözleşmesi 1899 yılında Hollanda’nın Lahey şehrinde gerçekleşti.

İkinci La Haye Sözleşmesi

İkinci La Haye Sözleşmesi, 18 Ekim 1907 yılında Hollanda'nın Lahey şehrinde kara savaşı talimatnamesi, kara ve deniz savaşı hukuku, tarafsız ülkelerin hak ve ödevleri, savaşın başlatılması, düşmanlıkların açılması hakkında imzalanan antlaşmadır.

Uluslararası görüş ayrılıkları, zorunlu hakemlik ilkesinin bir konvansiyonla tespitine imkân vermedi. 1885'te olduğu gibi, 1907'de de devletler, silâhlanmanın sınırlanması meselesinde uluslararası bir anlaşmaya varamayıp yalnızca bazı eylemlerde bulunulması yasaklanmıştır. Bu belgelerle, savaşanların hak ve yükümlülükleri kodifiye edilmiş, bazı silah ve maddelerin kullanımı yasaklanmış ve savaşan ile savaşmayan devletler arasındaki ayrımı belirtmiştir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.