I. Hüsrev

I.Hüsrev'i gösteren av sahnesi.

I. Hüsrev ya da Kisra (klasik kaynaklarda Chosroes I, Farsça'da en bilinen hali Anuşiravan, Anuşirvan diye de okunur, انوشيروان, ölümsüz ruh anlamında), Adil Anuşiravan diye de bilinir (انوشیروان عادل, Anuşiravan-ı-ādil) 531579 yılları arasında Sasani İmparatorluğu'nun hükümdarıydı.

I. Kavad'ın (488–531) en sevdiği oğluydu ve babasından sonra tahta çıktı. Sasanilerin en meşhur ve en çok övülen kralıdır. Onun döneminde, birçok yeni şehrin ve muhteşem sarayın temeli atılmış, ticaret yolları tamir edilmiş, yeni köprüler ve barajlar inşa edilmiştir. I. Hüsrev'in hırslı döneminde, İran'da sanat ve bilim son derece ilerlemiş, Sasani Devleti de refahının ve ününün zirvesine ulaşmıştır. Kendinden önce gelen babasının hükümdarlık dönemi, kendi dönemi ve kendinden sonra gelen II. Hüsrev dönemi (590-628) beraber Sasani tarihinin İkinci altın çağını oluştururlar.

Anuşirvan ve veziri kıssası

Evvel zaman içinde bir gün Anuşirvan ile veziri harap bir yerden geçiyorlarmış. Anuşirvan, bir ağacın tepesinde iki baykuşun ses çıkardığını görünce vezirine ne konuştuklarını sormuş. Veziri de anlatmış. Demiş ki: Baykuşlardan biri oğluna diğerinin kızını almak istiyor. Kızın babası da bu evlilik için yüz harap köy talep ediyor. Oğlanın babası bu teklifi kabul edip şöyle diyor: ''Şah bu şah, devir bu devir oldukça daha çok köyler harap olur.'' Vezirinin bu ikazıyla Anuşirvan hatalarını görmüş, ömrü boyunca adaletten ayrılmamış.

Kaynakça

    This article is issued from Vikipedi - version of the 8/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.