I. Hürmüz

I. Hürmüz, 272 - 273 yılları arasında İran'daki Sasani Devleti'nin kralıydı.

I. Şâpûr'un (241-272) oğluydu. Babasına bağlı olarak Horasan valiliği yapmış ve Roma'ya karşı girişilen savaşlarda bulunmuştur.

Pehlevi dilinde yazılmış olan I. Erdeşîr'in (226-241) tarihindeki İran geleneğine göre, I. Hürmüz bir Fars prensi olan Mithrak'ın oğludur. Erdeşîr, müneccimlerin Mithrak'ın kanından Pers İmparatorluğu'nu eski haline getirecek birinin geleceğini söylemeleri üzerine, Mithrak'ın ailesini ortadan kaldırmıştı.

Sadece, bir köylü tarafından saklanan bir kızı kalmıştır. I. Şâpûr bunu görür ve onunla evlenir. Bunun üzerine Erdeşîr, I. Hürmüz'ü kabul eder. Taberî'de de kısmen korunan bu efsaneye göre, I. Şâpûr'un büyük fetihleri I. Hürmüz'e geçmiştir. Gerçekte hükümdarlığı sadece bir sene ve on gün kadar sürmüştü.

Kaynakça

  • Encyclopædia Britannica Eleventh Edition
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.