I. Clovis

I. Clovis, (466 Tournai, Roma İmparatorluğu – 27 Kasım 511 Paris, Frank Krallığı) Frankların ilk kralı.

Kavimler Göçü'nün yatışma döneminde dünyaya gelen Clovis, dağınık kabileleri bir araya toplayıp yeni bir siyasi sistem kurmaya çalıştı. Roma'nın düşüşüyle beraber Galya'ya yayılmış olan Frankları birleştirerek kral oldu. Romalı general Syagrius'un ülkesini işgal ederek bugünkü Fransa'nın temellerini attı.

Karısının etkisiyle Hristiyanlık'ı kabul etti. Bu kararı Avrupa tarihinde dönüm noktası sayılır, zira o güne dek Roma topraklarını istila eden Germen halkları Hristiyanlığa karşı da savaşmaktaydı.

I. Clovis, Fransa'nın ilk kralı sayılır. Ayrıca Avrupa'daki ilk Hristiyan kraldır.

I. Clovis'le beraber Frankları iki yüzyıldan uzun süre yönetecek olan Merovenj Hanedanı iktidara gelmiş oldu.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.