I. Alexander (papa)

Papa Aziz I. Alexander (ö. y. 115/119, Roma, Roma İmparatorluğu -günümüzde İtalya-), Aziz Petrus'tan sonra papa seçilen beşinci kişi. Yortu günü 3 Mayıs'tır.

I. Alexander
Papa Aziz
Papa I. Alexander'in portresi
Doğum Roma, Roma İmparatorluğu (günümüzde İtalya)
Ölüm y. 115/119
Roma, Roma İmparatorluğu (günümüzde İtalya)
Etkin yıllar y. 105 - 115 veya y. 109-119
Yerine geldiği Papa Evaristus
Yerine gelen Papa I. Sixtus
Din Hristiyanlık (Katolik)

Aziz Evaristus yerine papa seçilen I. Alexander'ın 105-115 veya 109-119 yılları arasında on yıl papalık görevini sürdürdüğü sanılmaktadır.[1]

Ama papalığı ile ilgili tüm bilinenler, Papa Eusebios'un verdiği bilgilere dayanmaktadır. Bazı yazarların göre, kutsanmış su ve kutsal ayin şarabını suyla karıştırma geleneğini başlatmış, dinsel törenlerde de bazı reform uygulamalarına gitmiştir. İmparator Trajan ya da Hadrianus devrinde başı kesilerek öldürüldüğü sanılmaktadır. Hapishanede tutuklu bulunduğu sırada gardiyanı Aziz Quirinus ve onun kızı Azize Balbina'yı da Hristiyan yaptığı söylenmektedir. Bazı tarihçiler tarafından, Via Nomentana'da gömülü olan Aziz Alexander'la karıştırılmıştır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Loomis, Louise Ropes. The Book of Popes (Liber Pontificalis). Merchantville, NJ: Evolution Publishing. ISBN 1-889758-86-8 (İngilizce)

Dış bağlantılar

Katolik Kilisesi unvanları
Önce gelen:
Papa Evaristus

Papa

105 - 109 veya
115 - 119
Sonra gelen:
Papa I. Sixtus
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.