I. Şeşonk

I. Şoşenk (Mısırca: ššnq), Mısır'ın yirmi ikinci hanedanının kurucusu olan firavun. MÖ 943-922 yılları arasında hüküm sürmüştür. Ma kabilesi yöneticilerinden Nimlot A'nın oğludur. Tanah'da adı geçen Şoşenk'in yontma heykellerine Karnak'ta rastlanmaktadır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.