I. İcra Vekilleri Heyeti

I. İcra Vekilleri Heyeti, 3 Mayıs 1920 - 24 Ocak 1921 tarihleri arasında görev yapmış olan heyetin reisliğini Mustafa Kemal Paşa yaptı.

GörevVekil
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Mustafa Kemal Paşa
Umuru Şer'iye ve Evkaf (Diyanet ve Vakıflar) Vekili Mustafa Fehmi Efendi
Dahiliye Umuru (İçişleri) Vekili Cami Bey
3 Mayıs 1920 - 13 Temmuz 1920
Hakkı Behiç Bey
17 Temmuz 1920 - 4 Eylül 1920
Nazım Bey
4 Eylül 1920 - 6 Eylül 1920
Refet Bey
16 Eylül 1920 - 24 Ocak 1921
Adliye Vekili Celalettin Arif Bey
Nafia (Bayındırlık) Vekili İsmail Fazıl Paşa
26 Mayıs 1920 - 27 Aralık 1920
Ömer Lütfi Bey
27 Aralık 1920 - 24 Ocak 1921
Hariciye (Dışişleri) Vekili Bekir Sami Bey
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili Adnan Bey
İktisat (Ekonomi) Vekili Yusuf Kemal Bey
Müdafaa-i Millîye (Millî Savunma) Vekili Fevzi Paşa
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye (Genelkurmay) Vekili İsmet Bey
Maliye Vekili Hakkı Behiç Bey
3 Mayıs 1920 - 17 Temmuz 1920
Ahmet Ferit Bey
17 Temmuz 1920 - 24 Ocak 1921
Maarif (Eğitim) Vekili Rıza Nur Bey
3 Mayıs 1920 - 13 Aralık 1920
Hamdullah Suphi Bey
14 Aralık 1920 - 24 Ocak 1921
Mustafa Kemal Paşa

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.