Işınlanma

Işınlanma veya teleportasyon, kişinin bedeninin veya bir eşyanın bulunduğu mekânda yok edilip, bir anda başka bir mekânda ortaya çıkarılabileceği düşüncesine verilen addır. Gerçekte yapılabileceğine dair herhangi bir deney veya olumlu bir yöntem yoktur.

Terim eski Yunanca’da “uzak” anlamına gelen “tele” sözcüğü ile Latince’de “taşımak” anlamına gelen “portare” sözcüğünden türetilmiştir. Fenomenin kimi mistiklerde ve sufilerde gözlemlendiği ileri sürülür. Terim eski Türkçede tayy-ı mekân olarak bilinir.

Uçan dairelerin aniden kaybolup ortaya çıkmalarında da teleportasyon tekniği kullanıldığı iddia edilir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  • Metapsişik Terimler Sözlüğü, Ergün Arıkdal
  • Dharma Ansiklopedi, Alparslan Salt ve Cem Çobanlı,Dharma Yayınları

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.