Hyginus

Papa Aziz Hyginus (??, Atina, Roma İmparatorluğu (günümüzde Yunanistan - ö. 140/142, Roma Roma İmparatorluğu (günümüzde İtalya)) 138-142 tarihlerinde papalık görevinde bulunmuştur.

Hyginus
Papa Aziz
Papa Hyginus'un portresi
Doğum Atina, Roma İmparatorluğu (günümüzde Yunanistan)
Ölüm 140/142
Roma, Roma İmparatorluğu (günümüzde İtalya)
Etkin yıllar 138 - yak. 142
Yerine geldiği Papa Telesphorus
Yerine gelen Papa I. Pius
Din Hristiyanlık (Katolik)

İlk papaların dönemleri ve kimin kimi takip ettiği gerçek olarak elde bulunan belgelerden bilinmemektedir. İlk Katolik kilisesi tarihçilerinden olan Eusebius'a göre Papa Hyginus Papa Telesphorus yerine Roma İmparatoru Antoninus Pius'un saltanatının birinci yılında (yani 138/139'da) papa olmuştur. Yine aynı yazara göre Hyginüs'ün papalık dönemi 4 yıl olmuştur.[1]

Atina'da Yunan asıllı olarak doğmuş ve felsefe üzerinde eğitim ve çalışma yapmıştır. Din adamlığında hiyerarşik düzen, onun zamanında kurulmuştur. Bütün Hristiyan kiliseleri tarafından kutsanmıştır. Hristiyanlık, onun döneminde hızla yayılmıştır.

Papalığı ve ölümü

Dönemi, çok şansız bir dönemdir. Çünkü; kilisede bazı yolsuzluk vs. hareketleri olur. Bunun üzerine, Hyginus'un en yakın arkadaşları bile kiliseden atılır. Bu nedenle itibarı zedelenir ve ona olan güven azalır. Kilisede, bir taraflılık ortaya çıkar. Bir taraf, onun papalıktan lağvedilmesini, diğer taraf ise papalığın normal şekilde devam etmesini, bir taraf da I. Pius yerine, Anicetus'un onun yerine getirilmesini istemektedir. Ancak, bunların hiçbirinin amacı gerçekleşemeden, bu üzüntüye dayanamayan Aziz Hyginus öldü.

Bazı kaynaklara göre saltanatının ilk yılında, 139 yılında öldüğü belirtilmektedir. Vatikan kronolojisine göre ise 140 yılında öldü. Sadece 2 yıl görev yaparak en kısa görev yapan papalardandır.

Kilisede olan taraflılıklar nedeniyle öldürüldüğü düşünülse de, hiçbir kanıtı ve belgesi yoktur. Geleneksel olarak Hristiyan şehiti kabul edilmiştir ve yortu günü olan 11 Ocak'ta anılır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Dış bağlantılar

Katolik Kilisesi unvanları
Önce gelen:
Papa Telesphorus

Papa

138 - 142
Sonra gelen:
Papa I. Pius
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.