Hurafe

Hurâfe (Arapça: خرافة), İslam dininin aslında; kısaca Kur'an'da bulunmayan, ancak farklı yollarla sonradan müslüman hayatına katılan ve dinî inançmış gibi kabul edilen söz, düşünce ve davranışların tümüdür.[1]

Etimoloji

Hurafe arapça huruf (harfler)'den türetilmedir ve muhtemelen ilk kastedilen hurufilik yöntemleri ile yapılan anlam çıkartmalardır. Daha sonra kelimenin anlam ve kapsamı değişikliğe uğramıştır.

Örnekler

Hurafelerin büyük bir kısmı dinle ilgilidir. Genellikle farkına varılmadan insan hayatını ve doğal yaşamı etkiler. Hurafeler çoğunlukla inanç alanında yer aldıkları kabul edildiği için insan davranışlarını etkiler.

Ancak çok bilinen "dünya düzdür" hurafesine bile rastlanmaktadır. Hurafelerin birçoğu çocuksu inanışlardır. Töredir diye yapılan eylemlerde bile hurafe görülebilir. Gelenek ve göreneklerle karışmış hurafeler olabilir.

Olağan davranışları etkilemek ve tabiat düzenini değiştirmek için yapılan büyüler, üfürükçülük ve yatırlardan medet ummak, muska ve nazarlıklarla değişim yaratmak gibi örnekleri mevcuttur.

Dipnotlar

  1. H. Mehmet Soysaldı, "Hurafeler ve İslam'ın Hurafelere Bakışı" (.doc), Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

Kaynaklar

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/1/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.