Humus

Humus, şu anlamlara gelebilir:

Coğrafya ve Tarih

İdari

  • Humus, Suriye, Suriye'nin merkezinde bulunan en büyük üçüncü şehri.
  • Humus İlçesi, Humus şehrinin bulunduğu ve başkenti olduğu Suriye ilçesi.
  • Humus İli, Humus şehrinin bulunduğu ve başkenti olduğu Suriye ili.

Coğrafi

  • Humus Gölü, başta Kattina Gölü olmak üzere benzer isimlere de sahip olan, Humus Gölü Barajı'nın oluşturduğu yapay baraj gölü.
  • Humus Gölü Barajı, üstte anlatılan yapay baraj gölünü oluşturan Antik Roma Dönemi yapımı ve hala faaliyetteki baraj.

Tarihi

  • Humus Sancağı, büyük bir dönem boyunca Trablusşam Eyaleti'ne bağlı kalmış, Osmanlı sancağı.

Tarım ve Toprak

  • Humus (tarım), bitki artıkları sayesinde oluşan, koyu renkli organik madde.
  • Humuslu toprak, Torf anlamına da gelen, dönüşümlü organik toprak türü.

Kültür

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.