Housan

Housan veya bisiklo [2.1.0] pentan C5H8 formülüne sahip doymuş bir sikloalkandır. Oda sıcaklığında renksiz uçucu bir sıvıdır. Şekli nedeniyle "housan" (house: ingilizce ev) ismi verilmiştir. Yapısal olarak, molekül siklobütan ile kaynaşmış siklopropandan oluşur. Housan gibi çok sayıda gerilmiş halka içeren moleküllerin sentezi, sentetik organik kimyada geleneksel bir çabadır. Bu bileşik, siklopentadien ile başlayan birkaç aşamada hazırlanır.[1]

Kaynakça

  1. PG Gassman, KT Mansfield "Bicyclo [2.1.0] pentan" Org.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.