Hora

Hora ,Trakya Bölgesi'nde oynanan oyunların genel adı. Yunancada Horos, khoros, choros "oyun (dans)" anlamına gelmektedir.

Kırmızı ile gösterilen bölgede oynanan oyunlar

Hora oyunları çok hızlı ritmli ve kıvraktır. Ayak adımları ön plandadır.

Çanakkale, Çatalca, Edirne, Kırklareli, Silivri ve ÇanakkaleTekirdağ de bu alana girerler.

Türkiye dışında kalmış Kosova, Makedonya, Bulgaristan ve Balkanlar'daki Türk oyunları da bu kategoriye sokulmaktadır.

Bu tip oyunlarda kadın ve erkekler el ele ya da kol kola tutuşularak disiplinli bir biçimde ve dizi halinde oynanmaktadır. Örnek verilebilecek, en çok bilinen oyun; kasap havası ve gelin damat oyunudur.

Arzu-Kanber, Zigoş gibi oyunlardır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.