Honaz Dağı

Honaz Dağı, Türkiye'nin Denizli ilinin güneydoğusu boyunca, Ege ve Akdeniz bölgelerini ayıran doğal sınır olarak uzanan bir dağdır. 1995 yılında millî park ilan edilmiştir.[1]

Honaz Dağı

Kaynakça

  1. "Honaz Dağı Milli Parkı". Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü. 10 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ağustos 2018.

Honaz Dağı Milli parkı 21 Nisan 1995 tarihinde milli park ilan edilmiştir. Honaz dağı milli parkı’nn alanı 9616 ha.’dır. Park Denizli ilinin güneydoğusunda Ege ve Akdeniz bölge sınırında ve Büyük Menderes’in çöküntüsü olan Çürüksu havzasının güney kenadındadır.  Milli parkın kuzeyinde Honaz ilçesi, Karateke, Menteşe Köyü, batıda ise Cankurtaran yerleşmesi bulunmaktadır.  Tepe noktası 2571 metre olan dağın güneyinde 1200-1300 metre yükseklikte düzlükler vardır. Batıda Bağırsakdere Vadisi ile Baba Dağı’ndan ayrılan dağ, doğuda Kocaçay’ın derin vadisi ile sınırlanmaktadır. Kuzey yamaçları Büyük Menderes Nehri’nin sol koluna, güney yamaçları ise Acıpayam Ovası’nın membası olan Dalaman Çayı havzasına uzanır.

Milli park Honaz ilçesinin 3 km güneyinde yer alan dağ çok dik yamaçlarla yükselen bir dağ kütlesidir. Ege bölgesindeki Pleistosen dönemine ait Periglasiyal ortam şartlarının hüküm sürüdüğü Egen bölgesinin hatta batı bölgesinin en büyük dağıdır. Dağ üzerinde Periglaysiyal koşulları karakterize eden pek çok jeomorfolojik şekil bulunmaktadır.

Bölgenin ana şekil grubu ise horst şeklindedir. Dağın düşey yüzleri faylanma ve tektonik hareketler sonucunda oldukça dik bir görünümdedir. Yörenin litolojik yapısında gnays ve mikaşistler vardır. Ayrıca yer yer kristalize kireçtaşları da bulunmaktadır. Dağın kuzey yamacı bitki örtüsüne sahip olup etekleri menderes ovasınla sınırlıdır. Batı yamaçları kalker kayanın parçalanmasıyla oluşmuş haraketli yamaç faylarından oluşmaktadır. Güney yamaçları az eğimli ve bitki örtüsü bakımından fakirdir.

Honaz dağının floristik zenginliğinde Coğrafi konumu jeolojik yapısının önemi büyüktür. Milli Park’ın kuzeyinde yer alan Menderes Ovası, Ege Denizi’ne kadar ulaşmakta ve deniz etkisinin yüzlerce km batıdan doğuya doğru taşınmasını kolaylaştırmaktadır. Batıdan gelen Akdeniz etkisi Akdeniz fitocoğrafik bölgesi elementlerinin Honaz dağına kadar ulaşmasını sağlar. Bu coğrafi konum nedeniyle Honaz Dağı’nın floristik zenginliği çevresindeki yerlere göre daha çok bitki ve endemik bitkinin yetiştiği özel iklim alanları arasında yer alır. Parkta topoğrafik yapı ve yükseltiye bağlı olarak niteliklerini korumuş ekosistemler bulunmaktadır. Milli parkta karasal ve sucul olmak üzere iki ekosistem mevcuttur. Karasal ekosistemi maki orman ve Alpin-subalpin otu ekosistemleri oluşturmaktadır. Milli Park ekosistemi içerisinde karaçam, kızılçam, kokulu ve boylu ardıç, yeşil kermes meşesi, tüylü meşe, saçlı meşe ve endemik tür olan kasnak meşesi gibi yapraklı meşe türleri bulunmaktadır.  Bunların dışında küçük gruplar halinde titrek kavak, ıhlamur ve ceviz türlerine rastlanır. Dünya’da sadece Honaz Dağı’nda yetişen 3 adet bitki türü; Ballıbaba, Sığırkuyruğu ve Safran tespit edilmiştir. 2000 metrenin üzerinde ağaç sınırının bittiği yerde alpin çayırları yayılış göstermektedir.

Milli parkın içerisinde 4 tür sürüngen 64 kuş türü bulunmaktadır. Memeli yaban hayvanlarından yaban keçisi, porsuk, yaban domuzu, sansar, tavşan ve tilki bulunmaktadır. Ayrıca milli parkta çok zehirli bir yılan türü olan Dağ ansı yılan türü bulunmaktadır. Park içerisinde durgun su ekosistemi bulunmamaktadır. Ama park içerisinde mevsimlik dereler de bulunmaktadır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.