Hilmi Etikan

Hilmi Etikan, 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyati Bölümünü bitirmiştir. 1977 yılına kadar Paris'te yaşamış, Fransız Sinema Konservatuvarı'na devam ederek diploma almıştır. Yine aynı dönemde, Sorbonne Üniversitesi'nde Fransız “Yeni Roman” akımının önde gelen isimlerinden Claude Simon'un “L'herbe – Ot” isimli romanı üzerine, sinema - edebiyat ilişkilerini konu alan mastır çalışması yapmıştır. 1977 yılından başlayarak fotoğraf dersleri vermiş, çeşitli kurumlarda sinema birimleri oluşturmuş, program ve yürütücülüğünü yaptiğı eğitim seminerleri ile birçok insanın sinema kültürünün gelişmesine katkıda bulunmuştur. Halen Uluslararası İstanbul Kısa Film Festivali'nin yöneticiliğini yapmaktadır. Bugüne kadar gerçekleştirdiği belgesel filmlerle yurt içi ve dışında çeşitli ödüller almış olan Hilmi Etikan, birçok ulusal ve uluslararası film festivallerine jüri üyesi olarak davet edilmiştir. Değişik kurumlarca verilmiş onur ödüllerine sahiptir.

 • 1989 İFSAK, Sinema Onur Ödülü
 • 1989 “TARLABAŞI” Filmi ile 2.Lozan Mimarlık ve Şehircilik Filmleri Festivali, UPIAV Ödülü
 • 1992 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Dostluk Ödülü
 • 1995 Ankara Film Festivali, Emek Ödülü
 • 1995 Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Video Festivali, Seçici Kurul Üyeliği
 • 1997 Inter Film Festivali, Seçici Kurul Üyeliği – Almanya
 • 1997 Clermont-Ferrand Kısa Film Festivali, Özel Konuk - Fransa
 • 1998 Bodrum Çevre Filmleri Festivali, Seçici Kurul Üyeliği
 • 1999 Méridiens Film Festivali, Seçici Kurul Üyeliği – Fransa
 • 2000 Crakow Film Festivali, Seçici Kurul Üyeliği - Polonya
 • 2000 Kalamata Int.Documentary Film Festivali, Seçici Kurul Üyeliği - Yunanistan
 • 2001 İzmir Kısa Film Festivali, Onur Ödülü
 • 2002 Etats Généraux du Film Documentaire, Özel Konuk - Fransa
 • 2004 Akbank 1. Kısa Film Festivali, Onur Ödülü
 • 2006 2007 Adana Altın Koza Film Festivali, Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Organizatörlüğü
 • 2006 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo - TV ve Sinema Bölümü, Öğretim Görevlisi
 • 2007 Belgesel Sinemacılar Birliği, Yönetim Kurulu Üyeliği
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.