Hile

Kağıt çalan bir iskambil oyuncusunu resmeden Hilebaz ve Kupa Ası adlı eser. Georges de La Tour'un eseri, 17. yüzyıl.

Hile, herhangi bir çıkar veya avantaj elde etmek için gerçekleştirilen, adil veya dürüstçe olmayan davranış.[1] Hileye akademik çalışmalardan spora kadar pek çok farklı alanda rastlanır. Uygulandığı alana bağlı olarak, çok farklı sözcükler hile ile eş anlamlı olarak veya hile yapıldığını belirtmek amacıyla kullanılır. Bunlar arasında aldatma, kandırma ve dolandırma sayılabilir.

Eğitim ve akademik çalışmalar

Eğitimde hileye genellikle "kopya çekme" şeklinde rastlanır. Kopya çekme, bir öğrencinin sınav esnasında, sınava getirilmesi yasak olan dökümanlardan ve diğer öğrencilerden -haberli veya habersiz olarak- yardım almasıdır. Bu yardım yazılı veya sözlü formatta olabilir.

Akademik çalışmalarda hileye çoğunlukla "intihal" (aşırma) şeklinde rastlanır. İntihal bir başkasının fikir ve çalışmalarını -tamamen veya kısmen- kendi eseriymiş gibi sunmaktır.

Spor

Sporda hileye genellikle yasaklanmış madde kullanma (doping), değiştirilmiş alet ve ekipman kullanma ve oyun esnasında hakemleri yanıltıcı davranışlarda bulunma şeklinde rastlanır.

Ticaret

Ticaret ve ekonominin diğer alanlarında hileye çok çeşitli şekillerde rastlanır. Bunlar arasında sahte para ve evrak kullanmak, bir ürünü başka bir ürünmüş gibi pazarlamak, miktarını artırmak için ürünlere yabancı madde katmak ve terazi ayarlarını değiştirmek sayılabilir.

Kumar

Kumarda hile yöntemleri en az kumar oyunları kadar çeşitlidir. Örnek olarak oyun kartı çalmak; değiştirilmiş kart, zar ve pullar kullanmak, oyun makinalarının ayarlarını değiştirmek, kart saymak (ezberlemek) vb. yöntemler kumar hileleri arasında sayılabilir.

Kaynakça

  1. "cheat." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.