Hikâye ve Roman Gazetesi

Hikâye ve Roman Gazetesi, 8 Eylül 1928 tarihinde Mümtaz Faik tarafından yayımlanan gazetedir. Toplamda beş sayı yayımlanan gazete, Türk basın hayatında bir ilk teşkil etmesi bakımından önemlidir.[2] Gazetede hikâye ve romanın yanı sırada ikinci sayıdan itibaren fıkra, mani, karikatür, vodvil de içermiştir. Gazetede eserleri yayımlanan yazarlardan bazıları müstear isim kullanmıştır, bazı hikâyeler ise imzasızdır.[1]

Hikâye ve Roman Gazetesi
Tür Haftalık
Sahibi Mümtaz Faik
Fiyatı 3 kuruş[1]
Kuruluş tarihi 8 Eylül 1928 (1928-09-08)
Dil Osmanlı Türkçesi

Kaynakça

Ana kaynakça
  • Nuran, Özlük (Haziran 2015). "TÜRK BASININDA HİKÂYE VE ROMANA TAHSİS EDİLEN İLK SÜRELİ YAYIN: HİKÂYE VE ROMAN GAZETESİ İNCELEME-METİN". Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. Yıl 3 (13). s. sayfalar: 60-143.
Sayfalar
  1. Nuran, Özlük. A.g.e. s. 61
  2. Nuran, Özlük. "A.g.e". s. 60.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.