Hidroksit

Hidroksit, kimya biliminde, oksijen ve hidrojen atomları içeren diatomik anyonun adıdır. Genellikle bir bazın parçalanması sonucu ortaya çıkar. Bilinen en basit diatomik iyonlardan biridir.

Hidroksil grubu içeren inorganik bileşikler hidroksitler olarak adlandırılır. Başlıca hidroksitler:

Bir baz olarak hidroksit

Hidroksit içeren çoğu bileşik baz yapıdadır.

Sulu çözeltilerde çözündükçe hidroksit iyonu açığa çıkaran maddelere Arheniyus bazı denir. Örnek olarak Amonyak verilebilir. NH3:

NH3(g) + H2O(l) NH4+(aq) + OH(aq)

Ayrıca bakınız

Notlar

    This article is issued from Vikipedi - version of the 12/8/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.