Hidrojeoloji

Hidrojeoloji, yeraltı suyu hidrolojisi olarak da bilinir, yeryüzeyinin altında bulunan suları konu alan bilim dalı.

Jeolojinin bir alt bölümüdür. Temel olarak Yer katmanları arasında bulunan suları ve bu suların kayaçların arasındaki akışının mekanizmasını konu edinir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.