Her Türk asker doğar

"Her Türk asker doğar", Türk milliyetçiliğinde ve devlet anlayışında yer edinmiş milliyetçi-militarist söylemdir. Resmî tarih tezlerinden ders kitaplarına ve günlük yaşamdan siyasi alan ile medyaya kadar genişçe bir kullanım sahası bulunmaktadır. Söylem temelde Türk milliyetçiliğinin askerî tasavvuruna işaret ederken sivil alana etkileri oldukça belirgindir. Öyle ki Türkiye'de bir dönem rütbeli asker-öğretmenler tarafından zorunlu ders olarak okutulan Millî Güvenlik Bilgisi dersi ve günümüzde devam eden zorunlu askerlik uygulaması bu bağlamda değerlendirilmektedir.[1]

Söylem Türkiye'de her dönem kabul gören bir özelliğe sahiptir[2] ve militarist motivasyonu beslemekteyken "millete olan güvene" de atıf yapmaktadır.[3] Aynı zamanda "hegemonik erkeklikle" yakından ilişkilidir.[4]

Ordunun "Peygamber ocağı" olarak görüldüğü Türk düşününde askerlik "vatan borcu" olarak görülmektedir. Bu düşünce ordu millet anlayışı eksenide ortaya çıkmıştır[5] ve söylem asker uğurlamalarında sıklıkla dile getirilmektedir. Bu noktada Erik-Jan Zürcher de "Türklerin asker millet olmalarının" cumhuriyetçi milliyetçiliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu söylemektedir.[3]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Altınay, Ayşegül. "Tabulaşan Ordu Yok Sayılan Militarizim" (PDF). s. 1245. 10 Kasım 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2020.
  2. Dönmez, Gökhan. "1982 Anayasasında Vicdanî Ret Olgusu". Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi. s. 51. 23 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2020.
  3. Onur Kınlı; İrem Özgören Kınlı (2020). "Is Every Turk Born a Soldier? A Historical-Processual Analysis". Historical Social Research, 45. s. 83-84. Erişim tarihi: 2 Kasım 2020.
  4. Fatma Oya Aktaş, "Türkiye'de Erkekliğin Kurgulanışında Askerliğin Yeri", Yayımlanmış YL tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi SBL Kadın Çalışmaları Enstitüsü, 2010: 6.
  5. Rabia Arzu Kalemci; Mustafa Mehmet Gökoğlu; İpek Kalemci Tüzün. "Örgütsel Alanda Kurumsal Mantıklar Arası Oluşan Çelişki: Türk Askerlik Hizmeti Alanı Örneği" (PDF). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi. s. 161-162. Erişim tarihi: 2 Kasım 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.