Hepten

Hepten bir yüksek olefin veya C7H14 formülü ile gösterilen bir alkendir. Ticari olarak, izomerlerin bir karışımı olan bir sıvı kullanılır. Yağlama maddelerinde katkı maddesi, katalizör ve yüzey aktif madde olarak kullanılır. Bu kimyasal aynı zamanda heptilen olarak da bilinir.

Heptene'nin log-lin buhar basınç şeması, çeşitli sıvılarla karşılaştırıldığında

Kimyasal reaksiyonlar

 • Serbest radikal reaksiyonları
 • Oksidasyon reaksiyonları
 • Dehidrosiklizasyon reaksiyonları

Kullanımı ve Üretimi

 • Einstein Teorisi
  • Ziegler Süreci
  • İkinci derece eliminasyon reaksiyonları
 • Organik sentez için ara malzeme

Spektroskopisi

 • UV Spektroskopisi
 • IR Spektroskopisi

Kaynakça

  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.