Hepat

Hebat, Kheba veya Khepat, Hurrilerce yaşayan her şeyin annesi olarak bilinen ana tanrıçadır.[1] Aynı zamanda tanrıların kraliçesidir.

İlahlaştırılarak Hebat'a dönüştürüldüğü düşünülen Kraliçe Kubaba

Hebat, Hititlerde güneş tanrıçası, olarak da bilinir. Sümerlerdeki Kubau'dan alınmıştır. Aramilerde, tevrat ve diğer bazı toplumlarda Havva olarak benimsenmiştir.

Kaynakça

  1. Beckman, G.: Pantheon A. II. Bei den Hethitern. In: Edzard, D. O. et al. (Hrsg.): Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie. Münih, 2010.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.