Hemogram

Hemogram. Kan hücrelerinin nitelik ve nicelik açısından incelenmesidir.(Tahlil)

Hemogram sırayla şunları içeririr

  1. mm³'teki alyuvar sayısı,
  2. Akyuvar sayısı,
  3. Trombosit sayısı,
  4. Farklı akyuvarların yüzde olarak dağılımı ya da kan formülü,
  5. Kanın cam lam üzerinde yayılması ve boyanmasından sonra gözlenen çeşitli hücrelerin görünümü.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.