Hem

Hem b'nin yapısı

Hem, Hemoglobinde bulunan demirli-porfirin proteindir. Hemoglobinin prostetik grubudur. Metalloporfirinler (Metal + porfirin) grubundandır. Hem vücutta başlıca kemik iliğindeki olgunlaşmamış eritrositlerde ve karaciğerde sentezlenir. Olgunlaşmamış eritrositlere eritroblast adı verilir.

Görevi

Hem sentezi bozulduğunda

  1. Anemi ortaya çıkar.
  2. Biriken porfirinler vücutta toksik etki yapar.

Hem sentezinde

  1. Porfobilinojen ve ALA izomeri birikmesi karın ağrısına neden olur.
  2. Ayrıca vücutta kabızlık, kusma, kardiyovasküler ve nöropatik sistemlerde bozukluk ortaya çıkar.

Sentezi

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/8/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.