Helisel silindirik yay

Helisel silindirik yay, daire veya dikdörtgen kesitli bir telin bir eksen etrafında silindirik şekilde sarılmasıyla imal edilen ve burulmaya zorlanan, helisel yaylar ailesinden bir yay çeşididir.

Helisel silindirik bir bası yayı.
Helisel silindirik bir çeki yayı.

Helisel silindirik yaylar gerek bası yayları, gerekse çeki yayları olarak kullanılabilirler.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.