Hektometre

Hektometre, metrik sistemde metrenin 100 katı olan ölçü birimi. Hekto kelimesi yunancada "yüz" anlamına gelen "ekato"dan türemiştir.

nanometre <<< mikrometre <<< milimetre < santimetre < desimetre < metre < dekametre < hektometre < kilometre

Kullanım alanları

  • Hektometrekare, genelde arazilerin yüzölçümlerini belirtmekte kullanılan bir birimdir. (hm²)

10.000 m²'lik bir alanı ifade eder ve hektar adını alır.

  • Hacim ölçümünde 1.000.000 m³'e karşılık gelir.

Uluslararası Ölçüm Sistemi'ne göre metre'nin katları

Katı Adı Sembol Katı Adı Sembol
100 metre m      
101 dekametre dam 10–1 desimetre dm
102 hektometre hm 10–2 santimetre cm
103 kilometre km 10–3 milimetre mm
106 megametre Mm 10–6 mikrometre µm
109 gigametre Gm 10–9 nanometre nm
1012 terametre Tm 10–12 pikometre pm
1015 petametre Pm 10–15 femtometre fm
1018 egzametre Em 10–18 attometre am
1021 zettametre Zm 10–21 zeptometre zm
1024 yottametre Ym 10–24 yoktometre ym
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.