Heksoz

Heksoz, altı karbon atomu barındıran ve C6H12O6 formülüyle gösterilen monosakkaritlere verilen genel addır.[1] Aldehit grubu barındıran heksozlara aldoheksoz, keton grubu barındıran heksozlara da ketoheksoz adı verilir.

Aldoheksozlar

Aldoheksozların dört kiral merkezi ve olası on altı (24) stereoizomeri bulunmaktadır. D/L konfigürasyonu 5 pozisyonundaki hidroksil grubunun doğrultusuna göre belirlenir ve optik aktivite yönü ile ilgili değildir.

Ketoheksozlar

Ketoheksozların üç adet kiral merkezi ve olası sekiz (23) stereoizomeri bulunmaktadır. Bunların dört D-izomeri doğada bulunurlar.

Kaynakça

  1. Morrison, Robert Thornton and Boyd, Robert Neilson. Organic Chemistry. Allyn and Bacon. ", 2nd ed." yazısı görmezden gelindi (yardım) Library of Congress catalog 66-25695

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.