He (harf)

Yazılış

He harfi sağdan ve soldan bitişebilen bir harftir. İki şekli vardır. Genellikle yalın halde kullanılan şekline kapalı he ه denir.


Sonda Ortada Başta Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ـه ـهـ هـ‎ ه‎‎‎ h h

Mahreç - Fonetik

He sesi, boğazın göğüsle birleştiği noktadan çıkar. Ses yolu açıkken göğüsten gelip gırtlaktan çıkarılan "he" sesidir. Güzel he olarak da adlandırılır. Uygurcada "ə" (ئه) sesini verir.

Bu ses Türkçedeki "he" sesi gibidir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.