Haymana

Haymana, Ankara'da bir ilçedir. Geçmişte Hitit, Frigya, Pers, Galat, Roma-Bizans hâkimiyeti altına girmiş bir yerleşim yeridir.[3] İlçe nüfusunu Türkler ve 17. ila 19. yüzyıllarda buraya iskân edilen Türkmenler ve Kürt aşiretleri oluşturmaktadır.

Haymana
Ülke Türkiye
İl Ankara
Coğrafi bölge İç Anadolu Bölgesi
İdare
  Kaymakam

Muhammed Gürbüz

[1]
  Belediye başkanı Özdemir Turgut (AK Parti) [2]
Yüzölçümü
  Toplam 2.983 km² (1.151 mil²)
Rakım 1,259 m (4.130 ft)
Nüfus
 (2018)
  Toplam 45,931
  Kır
-
  Şehir
-
Zaman dilimi UTC+03.00 (UDAZD)
Posta kodu 06860
İl alan kodu 0312
İl plaka kodu 06
Resmî site
Belediye

Etimoloji

Hayme Hatun (Hayme Ana), Süleyman Şah'ın vefatının ardından aşiretin başına geçerek Anadolu topraklarını yurt edinmiştir. Zaman içinde Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat aşireti Ankara civarında Karacadağ eteklerine yerleştirir. Bu Karacadağ eteklerine daha sonra kendisinin adı verilir ve bu ad zaman içerisinde, 'e' harfinin düşmesiyle "Haymana" olur.[4][5]

Başka bir iddiaya göre ise 'Haymana' isminin Farsçada "çadır" anlamına gelen "hayme" adından geldiği ve Haymane bölgedeki bütün konar-göçerleri belirtmek amacıyla verilmiş isim olduğu, Osmanlı döneminde ilçenin bugün bulunduğu yerde “Ulu” (büyük) ve “Kiçi” (küçük) adlarıyla iki ayrı Haymane bulunduğu, bu kazaların birleşmesiyle yerleşim “iki Haymane” anlamına gelen “Haymaneteyn” olarak anılmaya başlandığıdır."[6]

Tarihçe

Haymana ve yöresi paleolitik çağlara uzanan bir geçmişe sahiptir. İlçenin değişik yörelerinde, özellikle Gavurkale Harabeleri’nde bulunan tarihî kalıntılar ve yapılan kazılarda çıkartılan eserlerin incelenmesiyle ilçe topraklarının Hititler, Frigyalılar, Persler, Galatlar, Romalılar ve Bizanslıların idaresinde kaldığı görülmektedir. MÖ 2000'lerde bölgeye Hititler egemen olmuş, MÖ 1200 yılında Anadolu’ya yapılan kavimler göçüyle Hititler yıkılmış ve Haymana ve çevresi de Frigler’in egemenliğine geçmiştir. Frigler’in Kimmerler tarafından yıkılmasından sonra Pers ve Makedon Krallığı egemenliğinde kalan yerleşim MÖ 3. yüzyıl civarlarında Galatlar’ın denetimine geçti. Romalılar Galatlar’ı yenmesine rağmen yönetimi Galatlı prenslere bırakarak yöreyi denetim altında tuttular. MÖ 25’te Augustus döneminde Ankara ile birlikte Haymana’da kesin olarak Roma egemenliğine alındı. 8. yüzyılda Ankara’yla birlikte Haymana’da Arap akınlarına uğradı. Haymana ovasında yapılan savaşta Arap orduları Bizans kuvvetlerini yenilgiye uğrattı. Bizanslılar’ın Anadolu’ya yeniden hâkim olmasıyla Haymana ve çevresi 1073 yılına kadar Bizans yönetiminde kaldı. Bu tarihte Türkler’in ele geçen bölge 1101 yılında Haçlı kuvvetlerince ele geçirildi. Haçlı seferleri ve sonrasında Bizans egemenliğinde bulunan yerleşim 1127 yılında yeniden Türkler’in denetimine geçti. Danişmendliler’in yerleştiği Haymana 1143 yılında Sultan I. Mesud döneminde Selçuklu denetimine girdi. Kösedağ Savaşı sonrasında 1304 yılında Ankara ile birlikte Haymana’da bir süre İlhanlılar’ın yönetimine geçmiş, Anadolu Selçuklular’ın da zayıflamasıyla kimi beylikler bağımsız hareket etmeye başlamıştır. 1354 yılında Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa tarafından Ankara ile birlikte Osmanlı topraklarına katılan Haymana, 1402 yılında gerçekleşen Ankara Savaşı’na kadar Osmanlı yönetiminde kalmıştır. Yavuz Sultan Selim tarafından 1521 yılında yeniden Osmanlı topraklarına katıldı. Çaldıran Muharebesi’nden sonra Şeyhbızın aşireti Haymana topraklarına yerleştirildi.[7]

16. yüzyıl Osmanlı kaynaklarında Haymana, Ankara sancağı içerisinde yer alan konar-göçer yurdu olarak anılmaktadır. 1523 tahririnde Haymana ovasında Karaman vilayetinden, Kırşehir, Dulkadirli, Adana, Bayburt, Germiyan, Bağdat ve şark vilayetlerinden gelen cemaatler görülmektedir. Celali isyanları devrinde Ankara’da olduğu gibi Haymana’da da nüfusta azalmalar meydana gelmiştir. 1859’da Ankara’yı ziyaret eden A.D. Mordtmann, bu tarihte Haymana’ya Kırım’dan gelen Tatar, Çerkes ve Kazakların yerleştirildiği belirtilmiştir. 18. ve 19. yüzyıllarda Haymana, Ankara sancağının onüç kazasından biri olarak kayıtlara geçmiştir.[6]

1880’lerde Haymana kazasının merkezi günümüz Polatlı ilçesine bağlı Sivri köyüdü. Rivayetlere göre Sivri köyündeki Hükûmet Konağı’nın yanmasından sonra ilçe merkezi günümüzdeki yerine taşındı. Başka ve yaygın olan rivayete göre 1862 yılında Sivri köyündeki yangından sonra çeşitli köylere taşınan ilçe merkezi son olarak 1880 ya da 1888 yılında Hacı Göken Ağa’nın çiftliğinde bulunan, civar köy ve kasabaların kaplıcası olarak kullanılan ve “Yaban Hamam” olarak bilinen yerde kuruldu. Hükûmet Konağı’nın 1882 yılında tamamlanması nedeniyle yerleşimin kuruluş tarihi 1880 olarak kabul edilmektedir. O dönemde az sayıda Rum ve Ermeni’nin de yaşadığı Haymana’nın ilk belediye başkanı Rum kökenli Topal Petro’dur.[7]

1881 yılında yapılan ilk nüfus sayımına göre Haymana kazasının nüfusu 23.328 Müslüman, 23 Rum ve 5 Ermeni olmak üzere 23.356 kişi olup, 1907 tarihli Ankara Vilayet Salnamesinde ilçe nüfusu 33.725 Müslüman, 153 Gayrimüslim olmak üzere 33.878 kişi olarak belirtilmiştir.[7][6]

Coğrafya

İlçe, Ankara'nın güneyinde yer alır. Haymana'nın Ankara kent merkezine 72, Polatlı'ya 42, Gölbaşı'na 50 kilometre uzaklıktadır. İlçenin doğusunda Balâ ve Gölbaşı, güneyinde Kulu ve Cihanbeyli, batısında Polatlı ve kuzeyinde Gölbaşı ilçeleri yer alır.

İlçe topraklarının 2/3'ünü Haymana Platosu oluşturur. Ormanlık alan yok denecek kadar azdır. İlçenin sınırlarında bulunan dağlardan Karacadağ'ın yüksekliği 1724 m, Mangaldağ 1436 m ve Çaldağı 1351 m'dir. 297,6 hektar alanda tarım yapılmaktadır.

Haymana ilçesi, sıcak yer altı suları ve kaplıcaları ile ünlüdür.

Ayrıca Gavur Kalesi bulunmaktadır.

Nüfus

Haymana, ilçe merkezine bağlı 6 belde, 70 köy ve 5 mahalleden oluşmaktadır. Haymana dışa göç veren bir ilçemizdir. Bunun sebebi geçim şartlarının zorlaşması ve insanların cazibe merkezi hâline gelen Ankara'da yaşamak istemesidir.

Yıl Toplam Şehir Kır
1965[8]48.9085.39643.512
1970[9]51.2565.73945.517
1975[10]53.2756.12347.152
1980[11]56.1716.94549.226
1985[12]60.8238.33952.484
1990[13]55.5279.14446.383
2000[14]54.08711.31342.774
2007[15]39.3109.46429.846
2008[16]40.5379.92230.615
2009[17]34.9129.36825.544
2010[18]33.8869.09124.795
2011[19]32.7058.78223.923
2012[20]31.0588.97022.088
2013[21]42.56642.566veri yok
2014[22]31.17631.176veri yok
2015[23]28.35528.355veri yok
2016[24]28.12728.127Veri yok
2019[25]30.93030.930veri yok

Mahalleler

Haymana'nın 78 mahallesinin 6'sı merkezde bulunmaktadır. Merkez mahallelerinde 9.912 kişi   (% 36,34) yaşamaktadır. En uzak mahallesi ise 66 km uzaklıktaki Alahacılı'dır. İlçede nüfusu en fazla olan, 842 kişi ile yine Kerpiç mahallesidir.  Haymana'nın nüfusu 2017 yılında % 3,2 azalmıştır.**

Haymana ilçesinin mahallelerinin ilçeye uzaklığı, rakımı ve nüfusu
Sıra Mahalle Km* Rakım Nüfus
2016 2017 2018 2019
1 Çaldağ Mah. 947 905 808
2 Kayabaşı Mah. 900 868 807
3 Medrese Mah. 1.052 996 911
4 Seyran Mah. 2.249 2.320 2.395
5 Sindiren Mah. 2.038 1.964 2.463
6 Yeni Mah. 2.860 2.859 2.870
Haymana (merkez) 1.250 10.046 9.912 10.254
7 Ahırlıkuyu Mah. 17,3 1.130 59 65 78
8 Alaçık Mah. (Aktepe) 24,7 1.166 111 103 126
9 Alahacılı Mah. 65,9 1.034 387 359 369
10 Altıpınar Mah. 43,7 1.067 581 629 661
11 Ataköy Mah. 32,1 1.071 664 602 734
12 Bahçecik Mah. 29,0 1.046 252 249 348
13 Balçıkhisar Mah. 39,7 1.088 675 550 931
14 Baltalıin Mah. (Pınarbaşı) 39,8 1.082 150 122 201
15 Boğazkaya Mah. 59,0 925 73 73 81
16 Bostanhüyük Mah. 40,7 1.075 177 188 232
17 Bumsuz Mah. 46,1 1.152 619 597 684
18 Büyükkonak Mah. 40,7 966 124 116 105
19 Büyükyağcı Mah. 48,0 1.029 184 186 223
20 Cihanşah Mah. 48,5 1.034 260 247 283
21 Cingirli Mah. 17,2 1.290 24 22 20
22 Culuk Mah. 24,5 1.163 398 399
23 Çalış Mah. 26,9 1.158 432 412
24 Çatak Mah. 64,2 1.062 338 332
25 Çayraz Mah. 9,8 1.127 156 156
26 Çeltikli Mah. 39,5 1.145 260 238
27 Demirözü Mah. 30,7 963 387 369
28 Dereköy Mah. 25,1 1.130 168 161
29 Deveci Mah. 35,5 1.097 212 222
30 Devecipınarı Mah. 44,9 1.150 28 27
31 Durupınar Mah. 28,0 1.066 228 185
32 Durutlar Mah. 17,0 937 117 108
33 Emirler Mah. 56,8 983 689 651
34 Esen Mah. 14,3 1.055 127 116
35 Eskikışla Mah. 21,7 1.093 119 130
36 Evci Mah. 10,6 1.168 116 116 110
37 Evliyafakı Mah. 26,9 1.023 249 236
38 Gedik Mah. 7,0 1.152 110 116
39 Gültepe Mah. (Gedikli) 24,4 1.106 423 408
40 Güzelcekale Mah. 33,6 1.171 146 130
41 İncirli Mah. 26,1 1.173 94 81
42 Kadıköy Mah. (Yeşilyurt) 6,0 1.030 324 414 346
43 Karahoca Mah. 8,7 1.245 256 234 240
44 Karaömerli Mah. 19,8 1.043 157 147 197
45 Karapınar Mah. 22,9 1.199 214 218 269
46 Karasüleymanlı Mah. 20,3 1.158 238 211 285
47 Katrancı Mah. 29,2 1.078 338 317 349
48 Kavak Mah. 29,2 1.010 288 268 342
49 Kerpiç Mah. 60,0 1.017 875 842 797
50 Kesikkavak Mah. 5,0 1.142 40 37 59
51 Kızılkoyunlu Mah. 17,0 1.133 233 233 282
52 Kirazoğlu Mah. 33,3 961 176 172 239
53 Kutluhan Mah. 49,3 1.146 236 267 264
54 Küçükkonak Mah. 46,4 1.026 47 36 44
55 Küçükyağcı Mah. 49,2 986 74 58 59
56 Saatli Mah. 62,2 1.008 131 121 164
57 Sarıdeğirmen Mah. 11,4 946 207 194 247
58 Sarıgöl Mah. 16,0 988 268 262 328
59 Sazağası Mah. 46,5 1.055 96 103 171
60 Serinyayla Mah. 45,6 1.126 187 170 201
61 Sırçasaray Mah. 46,0 907 195 198 201
62 Sinanlı Mah. 46,6 1.094 761 726 759
63 Soğulca Mah. 19,1 930 141 129 163
64 Söğüttepe Mah. 11,6 1.093 57 57 94
65 Şerefligökgöz Mah. 25,2 1.141 269 260 279
66 Tabaklı Mah. 15,2 1.106 62 74 163
67 Tepeköy Mah. 58,0 998 333 333 309
68 Toyçayırı Mah. 60,4 950 228 212 221
69 Türkhüyük Mah. 16,3 906 50 51 50
70 Türkşerefli Mah. 25,4 925 206 196 228
71 Yamak Mah. 17,0 1.119 174 151 216
72 Yaprakbayırı Mah. 44,7 1.090 342 308 312
73 Yaylabeyi Mah. 17,9 909 87 90 98
74 Yeniköy Mah. 10,5 1.235 220 217 269
75 Yergömü Mah. 50,6 1.057 127 133 241
76 Yeşilköy Mah. 51,9 1.049 330 294 404
77 Yukarısebil Mah. 48,9 1.060 353 337 370
78 Yurtbeyli Mah. 40,4 1.143 624 594 762
Haymana (kırsal) 18.081 17.365 20.676
Haymana (ilçe) 28.127 27.277 30.930

* Km,  kaymakamlığa olan uzaklıktır.

** TUİK 01 Şubat 2018 verileri

Yönetim

Belediye başkanları

YılAdParti
1984Mustafa NamalANAP
1989Mustafa NamalDYP
1994Bünyamin AdacıANAP
1999Mustafa NamalFP
2004Bünyamin AdacıDYP
2009Hacı AysuAK Parti
2014Özdemir TurgutDP[26]
2019Özdemir TurgutAK Parti

Kaynakça

 1. http://www.haymana.gov.tr/kaymakam-muhammed-gurbuz
 2. http://www.haymana.bel.tr/haymana-belediye-baskani-ozdemir-turgut-yarin-resmi-torenle-ak-partiye-katiliyor.html
 3. "Tarihçe". http://www.haymana.com/. 19 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2015. |yayıncı= dış bağlantı (yardım)
 4. Prof. Dr. Ali SEVİM, Selçuklu Devleti Tarihi, Siyaset, Teşkilat, Kültür, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2014.
 5. https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/televizyon/hayme-ana-kimdir-hayme-ananin-olumu-tarihte-nasil-olmustur-40727060
 6. “Ankara Eyaleti Haymanateyn Kazasının XIX. Yüzyıl Ortalarında Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerine Tespitler ve Sonuçlar”, Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, ISSN: 1307-914X, Sayı:4, Şennur Şenel¬--Aysun Yalçın
 7. “Tarih İçinde Haymana”, Haymanalılar Yardımlaşma ve Tanışma Derneği, Yayın No:1, Halil İbrahim Uçak
 8. "1965 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 9. "1970 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 10. "1975 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 11. "1980 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 12. "1985 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 13. "1990 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 14. "2000 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 15. "2007 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 16. "2008 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 17. "2009 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 18. "2010 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 19. "2011 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 20. "2012 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 20 Şubat 2013 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2013.
 21. "2013 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 15 Şubat 2014 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Şubat 2014.
 22. "2014 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 10 Şubat 2015 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2015.
 23. "2015 genel nüfus sayımı verileri" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 13 Nisan 2016.
 24. "2016 genel nüfus sayımı verileri" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 7 Mart 2017.
 25. "2019 genel nüfus sayımı verileri" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 16 Ekim 2020.
 26. "wikipedia". 19 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Eylül 2014.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.