Hayır kurumu

Hayır kurumu, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla kurulmuş, kâr amacı gütmeyen kuruluş. Bir hayır kurumu tarafından ya da hayırseverler tarafından halkın ücretsiz olarak yararlanması için yaptırılan çeşme, okul, hastane gibi yapılara hayrat denir.[1]

Arapçadan Türkçeye geçmiş bir sözcük olan hayır, "karşılık beklemeden yapılan iyilik" anlamına gelir.[2]

Faaliyet alanı

Hayır kurumları çok geniş bir yelpazede faaliyet gösterirler. Örneğin yaşlılara, sokak çocuklarına, yoksullara, sokak hayvanlarına, mültecilere, belirli bir hastalıktan muzdarip kimselere gibi çok farklı gruplara gerek maddî gerek manevî anlamda yardımcı olmaya çalışan hayır kurumları olduğu gibi doğanın ve çevrenin korunması için faaliyetlerde bulunan hayır kurumları da vardır.

Finansman

Hayır kurumlarının faaliyetleri genellikle toplanan bağış ve yardımlarla finanse edilir. Bunun yanı sıra bazı hayır kurumları devletlerden ve uluslararası organizasyonlardan da destek alırlar. Bazı hayır kurumlarının giderleri kendi adlarına kurulan vakıflar aracılığıyla sağlanır.

Kaynakça

  1. "hayrat." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 15 Mayıs 2012
  2. "hayır." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 15 Mayıs 2012

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.