Hata bulma ve düzeltme

Hata bulma ve düzeltme, güvenilmez iletişim hatlarında güvenilir veri iletişimi sağlayan tekniklerdir. Birçok iletişim kanalı kanal gürültüsüne tabidir ve böylece veri bir kaynaktan alıcıya aktarılması sırasında hatalar oluşabilir. Hata düzeltme orijinal verilerin yeniden oluşturulmasını sağlarken Hata algılama teknikleri, böyle hataları tespit eder.

Tanımlar

Terimlerin genel olarak tanımı şöyledir:

  • Hata bulma aktarım sırasında gönderici ile alıcı arasında bulunan gürültü veya diğer aksaklıklardan dolayı oluşan hataların saptanmasıdır.
  • Hata düzeltme ise hataların bulunması ve asıl, hatasız verinin yeniden oluşturulmasıdır.

Hata bulma yöntemleri

  • Veri yineleme
  • Eşlik biti
  • Checksum
  • CRC (Döngüsel artıklık denetimi)
  • Kriptografik özet fonksiyonu

Hata Düzeltme

  • ARQ (Otomatik tekrar isteği)
  • ECC (Hata düzeltme kodları)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.