Hatıralar

Safahat Bölüm Hatıralar
Yazarı Mehmet Âkif Ersoy
Ülke Türkiye
Özgün dili Türkçe
Türü Şiir
Anadilinde
basım tarihi
1911
Yayın ortamı İstanbul


Safahat'ın 5.kitabı olan Hatıralar Birinci Dünya savaşı sırasında Mehmet Âkif Ersoy'un yapdığı seyehatlerdeki gözlemleri anlatılmaktadır.10 şiir, 1314 mısra (Üç baskı:1917, 1918, 1928) olmak üzere yayınlanmıştır.[1] Tamamı 10 şiirden meydana gelen hatıralar'daki şiirlerden dördü bazı ayet ve hadis'lerin manzum yorumudur.Bu yönüyle Safahat'ın üçüncü kitabı olan Hakkın Sesleri'ndeki şiirlere benzer.Kitap'daki en önemli ve bir bakıma kitaba adını veren şiir Berlin Hatıraları'dır. Âkif'in Birinci Dünya savaşı sırasında yapdığı Berlin seyahati'nin izlenimlerini yasıtan bu şiir, onun İslâm dünyası ile Batı'yı gözlemlerine dayanarak karşılaştırmış olması dolayısıyla önemlidir..[2] Kitabdaki Necid Çöllerinden Medineye ve El-Uskur'da şiirleri de Âkif'in Arabistan ve Mısır seyahat izlenimlerinin ürünüdür.Bu şiirlerin tamamın ortak noktası,bizim için bir felaketle sonuçlanan Birinci Dünya savaşı yıllarında kaleme alınmış olmaları ve bu yüzden Balkan Savaşı'nın acılarını yatsıtan Hakkın Sesleri'ndeki şiirler gibi hüzün ve karamsarlığın şiirlerde egemen olmasıdır.

Dış bağlantılar

http://www.net-bilgi.com/hakkin-sesleri-bolum-1-safahat-net-bilgi Şiirin metni http://www.burdur.gov.tr/mehmet-akif-ersoy.asp

Kaynakça

  1. name: T.C Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi
  2. name:Mehmetakif.edu
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.