Hasan Hakkı Paşa

Hasan Hakkı Paşa (d, ? - ö, 1896), sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı.

İşkodralı Mustafa Paşa'nın büyük oğludur. 1876'da vezir oldu. Mayıs 1896'da Halep Eyaleti Valiliği sırasında öldü.

Kütahya'daki Saadettin Camii'nin üçüncü inşasına yardımda bulunmuştur.[1]

Kaynakça

  1. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, sayfa, 140
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.