Hasan Basri Kurdoğlu

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirmiştir. 1961-1964 yılları arasında Çorum, 1964 yılında Bingöl, 1964-1966 yılları arasında Diyarbakır, 1966-1970 yılları arasında Kastamonu valilikleri yapmıştır. Çorum valiliği sırasında belediye başkanlığına da vekalet etmiştir. 9 Haziran 1971 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 14 Temmuz 1976 tarihinde Yedinci Daire Başkanlığına seçilmiştir. 22 Mart 1982 tarihinde kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştır.

Önce gelen:
Celalettin Ünseli
Çorum valisi
1961 - 1964
Sonra gelen:
Mehmet Varinli

Hasan Basri Kurdoğlu, (d. 1921), Türk bürokrat.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.