Hasan Akay

Hasan Akay (d. 1957, Bahçecik), Türk edebiyatçı ve akademisyen. İlk ve orta öğrenimimi bu şehirde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde iki yıl okuduktan sonra (l975-l976) tekrar sınava girerek aynı fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne geçti (l977) ve buradan mezun oldu (l98l). Özel Yıldız Lisesi'nde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği (l98l-l983), İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde Türkçe Dili okutmanlığı yaptı (1983). 1989'da mezun olduğu bölümden doktora derecesi aldı. Askerlik dönüşü Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Edebiyatı Anabilim dalında öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştı. 1998’de doçent, 2004’te profesör unvanlarını aldı. Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı (1992-2002). 2002-2010 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2010 yılından itibaren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde bölüm başkanlığı ve öğretim üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü'nde Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın yönetiminde doktora çalışmasına başladı. Önce, "Cerîde-i Havâdis ve William Churchill" üzerinde bir araştırma yaptı. Seminer derslerinde takdim ettiği bu çalışmadan sonra asıl doktora konusu belirlendi. Prof. Dr. Mehmet Kaplan yönetiminde başladığı "Cenab Şahabeddin'in Şiirleri Üzerinde Bir Araştırma" adlı doktora çalışmasını hocasının vefatı üzerine Prof. Dr. Zeynep Kerman yönetiminde tamamladı (1989). Üniversiteye intisap ettikten sonra yaptığı bilimsel araştırma ve incelemelerden büyük bir kısmı çeşitli dergilerde (Türk Dili, Türkiyat Mecmuası, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, M.S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, İlmî Araştırmalar, Bir-Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Türk Edebiyatı, İstanbul Araştırmaları Dergah, Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi) çıktı. Makaleler yanında eleştiri, tahlil, yorum, deneme, günlük, şiir ve -T. S. Eliot, J. Joyce, I. C. Hungerland, G. N. Leech gibi şair, yazar ve bilim adamlarından çeviri gibi başka birtakım çalışmaları da çeşitli sanat edebiyat dergilerinde yayımlandı. Yaptığı araştırmalardan bir kısmı kitap olarak da yayınlanmıştır.

Akay, orta öğrenim yıllarında arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Dönüş dergisiyle yazı hayatına atıldı. Sedir dergisinin yazı işleri görevini üstlendi (1980). 1983 yılında Suffe Şiir Ödülü’nü M. Özçelik ile paylaştı. Bazı gazetelerde sanat-edebiyat sayfaları düzenledi. Sedir, Millî Gençlik, Türk Edebiyatı, Hisar, Cemre, İlim ve Sanat, Diriliş, Dergâh, Yedi İklim, Kültür Dünyası, İnsancıl, Türk Edebiyatı, E Dergisi, Poetikhars, Şiiratı, Merdivenşiir, Karagöz ve Hürriyet-Gösteri gibi dergilerde şiir, inceleme, çeviri, deneme, eleştiri ve çözümleme çalışmaları yayımladı. Metinlerarası ilişkiler, alımlama estetiği ve okurmerkezli kuramlarla ilgilendi. 2000'li yıllardan sonra "yapıçözüm"ü bir 'okuma yöntemi' olarak uyguladı. Bu yöntemi uyguladığı bir çözümlemeyle Homeros Bir Şiir İnceleme Birincilik Ödülü'nü kazandı (2005). 2007'den itibaren, 'holografik bir bakış'la şiir çözümlemeleri yapmaya yöneldi ("Necatigil’in ‘Merdiven’ Şiirlerine Holografik Bir Bakış” çözümlemesinde olduğu gibi). Arada bir felsefî kavramlar üzerinden edebî metin incelemeleri ve kavramsal okuma çalışmaları yapıyor.

Yayınları

Kitaplar

 • Fatih’ten Günümüze Şairlerin Gözüyle İstanbul, 2 cilt, İstanbul 1997, 1006 s.
 • Servet-i Fünûn Şiir Estetiği, İstanbul 1998, 344 s.
 • Yeni Türk Şiirinin Kurucularından Cenab Şahabeddin, İstanbul 1998, 176 s.
 • Yeni Türk Şiirinin Kurucularından Tevfik Fikret, İstanbul 1998, 176 s.
 • Evrâk-ı Eyyâm (Cenab Şahabeddin/Metin neşri), İstanbul, Mayıs 1998, 301 s.
 • Tanzîmât Sonrası Türk Edebiyatında Yeni Fikirler, İstanbul 1998, 410 s.
 • Cenab Şahabeddin’in Şiirleri Üzerinde Stilistik Bir Araştırma, İstanbul 1998, 587 s.
 • (“Edebî Tenkit” dalında Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü, 1998).
 • İslâmî Terimler Sözlüğü, İstanbul 2005, 526s.
 • Cumhuriyet Döneminde Bilinen Bilinmeyen Şaheserler Antolojisi (Sedat Umran – Hasan Akay), İstanbul , 220s.
 • Şaheser Çocuk Şiirleri Antolojisi (Sedat Umran- Hasan Akay) İstanbul, 128 s.
 • Şiiri Yeniden Okumak (Bir Yapıçözümleme Girişimi), İstanbul 2003, 292 s.
 • Rübâb-ı Şikeste/Tevfik Fikret (A. Uçman’la), İstanbul 2005.
 • Kare-Deniz (Behçet Necatigil Şiiri Üzerine), İstanbul 2006, 184 s.
 • Şiir Alâmetleri, İstanbul, 2006, 220 s.
 • Tevfik Fikret, 3F, İstanbul, Nisan 2007, 251 s.
 • Cenab Şahabeddin, 3F, İstanbul, Ağustos 2007, 225 s.
 • Mevlânâ’nın Dayanılmaz Davetine Katılmak/Hammer, Rückert, Schimmel Alımlamasıyla Mevlânâ (İ. Öztürk’le), 3F Yay., İst.2007.
 • Doğrandıkça Artan Ekmek, Akademik Kitaplar Yay., İstanbul, Mart 2009, 320 s.
 • Şiiri Yeniden Okumak (Bir Yapıçözümleme Girişimi),Akademik Kitaplar Yay., İstanbul, Ekim 2009, 328 s.
 • Şiire Yeniden Bakmak (Bir Yapıçözümleme Girişimi),Akademik Kitaplar Yay., İstanbul, Ekim 2009, 334 s.

Şiir Kitapları

 • Gökkusağı Alnım, İstanbul, 1983.
 • Ay Dervişleri, İstanbul, 1992, 148 s.
 • Savaş Görmüş Çocukların Şiiri (l993);
 • Ebrû Şiirleri, İstanbul 200l, 138 s.

Makaleler

 • “Dilin Dili Ve Şiirin Dili”, İlmî Araştırmalar, Sayı: 2, İstanbul 1996, s. 13-28.
 • “Şiir Dili Ve Türk Şiir Dilinde Leke”, İlmî Araştırmalar, Sayı: 3, İstanbul 1996, s. 7-18.
 • “Şiirde Eski Ve Yeni Meselesi”, İlmî Araştırmalar, Sayı: 4, İstanbul 1996, s. 7-28.
 • “Üç Süleymaniye“, Bir-Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Sayı:4, İst. 1995, s. 7-28.
 • “Doğrandıkça Artan Ekmek: Metinler Ve Ölümsüz Gül Metni“, Dergâh, Sayı: 77, Temmuz 1996, s. 14-15.
 • “Oryantalist Bakış Açısı, Postmodernizm ve Türk Aydınları“, Bir-Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Sayı:5, İstanbul 1996, s. 7-25 (ayrı basım).
 • “Yeni Hayat’ın Ötesi var mı? “, Hürriyet- Gösteri, Sayı: 189, Ağustos 1996, s. 58-68.
 • “Antolojiler: Şiirin Güldesteleri“, Bir-Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Sayı:6, İstanbul 1996, s. 7-32 (ayrı basım).
 • Şiirin Anlattığı Şeye Dönüşmesi: Aşkı Ve Ölümü, İlmî Araştırmalar, Sayı: 5, İstanbul 1997, s. 7-39.
 • “Ömer Seyfeddin’in İdeal Ülkesi: Kızılelma Neresi?“, Türk Dili, Sayı: 546, Haziran 1997, s. 581- 591.
 • “Cenab Şahabeddin’in Güzellik Felsefesi“, Türkiyat Mecmuası, C.XX, İstanbul 1997, s. 13-35 (ayrı basım).
 • “Tarih-i Kadime Dair Aykırı Ve Neşeli Bir Şerh“, Bir-Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Sayı:8 , İstanbul 1997, s. 13-31 (ayrı basım).
 • “Cenab Şahabeddin’in Aşk Felsefesi“, M. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Mehmet Akalın Armağanı), Sayı:8, İstanbul 1997, s. 15-30.
 • “Haşim’in Yollar’ına Kem Gözle Bakan Şair“, Dergâh, Sayı: 92, Ekim 1997, s.11,21-22.
 • “Anlatılar Ve Ölüm“, Hürriyet- Gösteri, Sayı: 201, Ekim-Kasım 1997, s. 64-65.
 • “Haşim’in Yollar’ını Yeniden Okumak“, Dergâh, Sayı: 94, Aralık1997, s. 7-9.
 • “Mürşidi Hayatı Arayan Postmodern Derviş Tipi: Osman”, Dergâh, Sayı: 96, Şubat 1998, s. 7-9.
 • “Modern Türk Şiirinde Üç Ölüm Daveti“, Dergâh, Sayı: 97, Mart 1998, s. 7-9.
 • “Bir Şairin Son Arzusu“, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.XXVII, 1997, s. 1-21 (ayrı basım).
 • “Adı İstanbul Olan…“, İstanbul Araştırmaları, sayı: 7, Güz 1998 (İstanbul -Ekim 1998), s. 111-123.
 • “Servet-i Fünûn Döneminde İntihar Arzusu: Mavi Uçurum“, Bir-Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, sayı: 9-10, Mart 1999. s. 41-48 (ayrı basım).
 • “Modern Türk Şiirinde Zen-Budizm Düşüncesinin Etkisi“, İnsancıl, sayı: 112, Şubat 2000, s. 43-47.
 • “Haluk’un Amentüsündeki İnsanlık İdealine Dair“, İlmî Araştırmalar, sayı: 9, İstanbul 2000, s.23-32 (ayrı basım).
 • “Mai Deniz’in Siyah Yüzü“, Dergâh, Sayı: 125, Temmuz 2000, s. 7-8, 21-22.
 • “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Bir Çığlık: Arkasından“, M. S. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 3, Kasım 2000, s. 37-41 (ayrı basım).
 • "Bir Okuma Yöntemi Olarak Yapıbozuculuk ve ‘Aks-i Sadâ’ Şiirini Yeniden Okumak, Hürriyet-Gösteri, sayı: 226, Mart 2001, s. 66-71.
 • “Modern Şiir Uzayında Bir “Düş Yorgunu”, E Dergisi, sayı: 28, Temmuz 2001, s. 70-72.
 • “Modern Türk Şiirinde Çarpıcı Bir İlişki: Elektriğe İlân-ı Aşk”, İlmi Araştırmalar, sayı: 12, İstanbul 2001, s. 7-16 (ayrı basım).
 • “Orhan Veli’nin Dayanılmaz Çığlığı: Deli Eder İnsanı Bu Dünya”, Hürriyet-Gösteri, sayı: 233, Aralık 2001, s. 22-29.
 • “‘Çankırı Hapisanesinden Mektuplar -2-“ Şiirinin Işığında Nâzım Hikmet ve Gazâlî”, Hürriyet-Gösteri, sayı: 235, Şubat- Mart 2002, s. 34-49.
 • “Safahat’ın ‘Önsöz’ü: Demokrat Bir Estetiğin ‘Mukaddime’si”, Hürriyet-Gösteri (Dosya: Doğumunun 120 Yılında ‘İnanmış Şair’ Mehmet Âkif Ersoy), sayı: 247, Nisan 2003, s. 72-79.
 • “Cahit Zarifoğlu’nun Gizli Ülkesi: İstanbul”, Cahit Zarifoğlu- Yürek Safında Bir Şair, haz. Alim Kahraman, Kaknüs Yay., İstanbul, Haziran 2003, s. 301-305.
 • “Sanatta Hüsn-i Talil Meselesi, Türk Dili, sayı: 541, Ocak 1997, s. 90-97.
 • “Şairler Ve Şehr-i Azam: İstanbul, Kitap Dergisi, sayı: 86, Şubat-Mart 1997, s. 56-62.
 • “Yeni Türk Edebiyatında Âmentüler/1/ Halukun Âmentüsü, Dergâh, sayı: 86, Nisan 1997, s. 9-10, 20-21.
 • “Yeni Türk Edebiyatında Âmentüler/2/ Diriliş Neslinin Âmentüsü, Dergâh, sayı: 87, Mayıs 1997, s. 7-8.
 • “Relativist Düşünceden Postmodernizmin Âmentüsüne, Yedi İklim, sayı: 86, Mayıs 1997, s. 41-51.
 • “Yeni Türk Edebiyatında Âmentüler/3/ İsmet Özel’in Âmentüsü, Dergâh, sayı: 88, Haziran 1997, s. 9-10, 22.
 • “Bir Ebrudur Yaşamak, Kültür Dünyası, sayı: 2, Haziran 1997, s. 69.
 • “Yeni Türk Edebiyatında Âmentüler/4/ Postmodern Ya Da Sanal Âmentü, Dergah, sayı: 89, Temmuz 1997, s. 9-10, 21.
 • “Bir Alemdir Ebrular, Kültür Dünyası, sayı: 3, Temmuz 1997, s. 73-76.
 • “Sanatkarlık Gelenek Ve Gaddarlık, Kitap Dergisi, Temmuz-Ağustos 1997, sayı: 88, s. 13-15.
 • “Tanzimat’tan Sonraki Değişim ve Comte’un Mektubu, Kültür Dünyası, sayı: 11, Mart 1998, s. 18-22.
 • “Marbling is Another World, Colors Dancing on Water (prepared by: Hikmet Barutçugil, preface: Annemarie Schimmel), İSKİ Publications: 32, İstanbul 2000, p. 65-75; s. 83-93.
 • “Bir Okuma Yöntemi Olarak Yapıbozuculuk ve ‘Aks-i Sadâ’ Şiirini Yeniden Okumak, Hürriyet-Gösteri, sayı: 226, Mart 2001, s. 66-71.
 • “Sözsüz İletişim İçin Yeni Bir Alfabe/ Somut Şiir Ya Da Görsel şiir –1“, Hürriyet-Gösteri, sayı: 253, Kasım 2003, s. 76-84.
 • “Sözsüz İletişim İçin Yeni Bir Alfabe/ Somut Şiir Ya Da Görsel şiir –2 / Bir Örnek: Tarık Günersel’in ‘Bir Bakışmanın Hikâyesi’ Şiiri“, Hürriyet-Gösteri, sayı: 254, Aralık 2003, s.72-78.
 • “Necatigil’’in ‘Evlilik’ Şiirini Yeniden Okumak/ Yalnızlıklar Fraktali: Evlilik””, Hürriyet-Gösteri, sayı: 255, Ocak 2004, s. 42-50.
 • “Behçet Necatigil’in Yeni Türk Şiirinde Yaptığı ’Çıkartma”, Şiiratı- Yaz Kitabı, (Ağustos) 2004, s.14-27.
 • “Piyano Eşliğinde Romantik, Estetik Ve Erotik Bir Gösteri/ Cemal Süreya’nın “Striptiz” Adlı Şiirini, Cenab Şahabeddin’in “Yakazât-ı Leyliyye“ ve Yahya Kemal’in “Endülüs’te Raks” Bağlamında Yeniden Okumak”, Hürriyet-Gösteri, sayı: 262, Eylül 2004, s.78-89.
 • “Adı Kötüye Çıkmış Bazı Sözcükler ve İkinci Yeni Şiiri”, Hürriyet-Gösteri, sayı: 266, Ocak 2005, s.38-42.
 • “Sait Faik’in Metinlerindeki Gerçek ve Gerçeklik Durumları Üzerine”, Hürriyet-Gösteri, sayı: 267, Şubat 2005, s.28-34.
 • “Nâzım Hikmet'in ‘Bu Bahçe’ Rubaisini Yeniden Okumak”, Şiirin Kıyı Dili / Homeros İnceleme Ödülü 2005, hazırlayan: Veysel Çolak, İzmir Mart 2005, s.5-34.
 • “Cins Bir Hikayeci ve (C)insanlık Durumu”, Ölümünün 50. Yılında Sait Faik Abasıyanık’ı Anma Günleri 18-19 Ekim 2004/ Bildiriler, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Sakarya 2005, s.24-33.
 • “Yollar’da Kalan İzler / Ahmed Hâşim’in “Yollar” Adlı Şiirini Yeniden Okumak”, Şiiratı, Bahar Kitabı, Temmuz 2005, s. 16-40.
 • “Hakikat Peşinde Koşan Şiirin Trajik Kahramanı Tevfik Fikret” (Fikret'in 90. Ölüm Yıl Dönümü Dolayısıyla), Hürriyet-Gösteri, sayı: 273, Eylül 2005, s.46-56.
 • “Mensur Şiirler'de 'Düzyazılmış-Şiir'den İzler (Modern Türk Edebiyatında Mensur Şiirin Yüz Göstermesi: Aloysius Bertrand’ın Gaspard De La Nuit’si İle Hâlid Ziya’nın Mensur Şiirler’i Arasında Bir Karşılaştırma)”, Journal Of Turkısh Studıes/ Türklük Bilgisi Araştırmaları, Orhan Okay Armağanı -I-, Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyeteri Bölümü Yay., Volume 30/ I, 2005. s.75-95.
 • “Siyah Senfoni/ Servet-i Fünûn Şiirinde Batı Müziğinin Etkisi Üzerine”, Türk Edebiyatı, sayı: 390, Nisan 2006, s.56-60.
 • “Aynı Şiirin Farklı Çevirilerine Eleştirel Bir Bakış (Hammer Ve Rückert’in Mevlânâ’nın Dîvân-ı Kebîr’inden Almanca’ya Yaptıkları Çeviriler Üzerinde Çeviribilim Açısından Eleştirel Bir Karşılaştırma” (İlyas ÖZTÜRK ile) Dilbilim, Dil Öğretimi ve Çeviribilim Yazıları, hazırlayanlar: Cemal Yıldız- Latif Beyreli, Pegem A Yayıncılık, C.I, Ankara, Mayıs 2006, s. 595-612.
 • “Modern Türk Şiirinin Ustaları-1- “Şair, Don Juan, Derviş/ Cenab Şahabeddin’in Kimliği, Eseri Ve Değeri”, Merdivenşiir, sayı: 9, Temmuz-Ağustos 2006, s. 72-92.
 • “Postmodernizmin Kötü Huylu Bir Virüs Olarak Portresi”, Türk Edebiyatı, sayı: 394, Ağustos 2006, s. 46-49.
 • “Görsel Şiir Üzerine Fantastik Yorumsamalar: Yüz'de Yüz Okuma Girişimi”, Hürriyet-Gösteri, sayı: 282, Temmuz-Ağustos 2006, s.24-25.
 • “O Yangın Sizi Boyuna Yeniden Kavrar (Behçet Necatigil’in Lâle Şiirine Yeniden Bakmak”) , Merdivenşiir, sayı: 10, Eylül-Ekim 2006, s. 44-53.
 • “Modern Türk Şiirinde Yokluğun Felsefesi”, Türk Edebiyatı, Sayı: 396, Ekim 2006, s. 37-41.
 • “Servet-i Fünûn Edebiyatı”, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı- Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Yayın No: 287, Cilt: 7, Ankara 2006, s.270-279.
 • “Servet-i Fünûn Topluluğu (1896-1901) ve Şiiri”, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı- Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Yayın No: 287, Cilt: 7, Ankara 2006, s.441-556.
 • “Ebrû Teknesinin Söylediğidir”, Türk Edebiyatı, Kasım 2006, sayı:397, yıl: 34, s. 57.
 • “Akif”in “Gece”sini Gündüz Eden Sır: Sözde Şiir Gözde Leyla.”, Yediiklim, sayı: 201, Aralık 2006, s.57-58.
 • “Safahat’ın Öbür Yüzüne Bak, Korkma!”, Merdivenşiir, sayı: 11, Ocak 2007, s. 60-66.
 • “Merdiven Şiirleri/ Merdivenin Arka Merdiveni, Horozkop”, Türk Edebiyatı, sayı: 399, Ocak 2007, s. 42-44.
 • “Dci djece koja su dozivjela rat”, çev. Nadira Jahic, BAURAK (Bayrak), sayı: 42, Bosna, Ocak 2007, s.7 (H.Akay’ın “Savaş Görmüş Çocukların Şiiri” metninin Boşnakçası).
 • “Söz Geldi Göze Dayandı”, Zinhar, sayı: 6, Ocak 2007, s.1-2.
 • “Behçet Necatigil’in ‘Merdiven’ Şiirlerine Holografik Bir Bakış -1-”, Hürriyet-Gösteri, sayı: 286, Ocak 2007, s. 82-88.
 • “Behçet Necatigil’in ‘Merdiven’ Şiirlerine Holografik Bir Bakış -2-”, Hürriyet-Gösteri, sayı: 287, Şubat 2007, s. 75-80.
 • “Behçet Necatigil’in ‘Merdiven’ Şiirlerine Holografik Bir Bakış -3-”, Hürriyet-Gösteri, sayı: 288, Mart 2007, s. 82-88.
 • "Açık Deniz"in Açıkları/Yahya Kemâl'in "Açık Deniz" Adlı Şiirini Yeniden Okumak, Merdivenşiir, sayı: 12, Şubat-Mart 2007, s.72-89.
 • “Şiirin Sayfada Görselleşmesi, Göz(s)el Şiir ve Ötesi”, Poetik Hars, Nisan 2007; http://www.poetikhars.com/hasanakay1%5Bölü/kırık+bağlantı%5D.
 • “Şiir Dili Ve Türk Şiir Dilinde Leke”, İkindi Yağmuru, sayı: 9-10,Temmuz-Ekim 2007, s.4-12.
 • "Açık Deniz"in Açıkları/Yahya Kemâl'in "Açık Deniz" Adlı Şiirini Yeniden Okumak, Merdivenşiir, sayı: 13, Nisan-Mayıs 2007, s.174-183.
 • “Şiirin Dayanılmaz Davetine Katılmak: Friedrich Rückert’in Mevlâna Celâleddin’i Anlama Tarzı Üzerine Bir Yorumlama” (İlyas Öztürk ile birlikte), The Journal of Rumi Studies/ Mevlâna Araştırmaları Dergisi, yıl:1, sayı:1, Mayıs 2007, 1-20.
 • "Şiir İle Ebrû ve Ebrûlanma”, Türk Edebiyatı, sayı: 404, Haziran 2007, s.33.
 • “Okumayı Görmek ve Göstermek/’Okuma Alışkanlığı’ Üzerine Düşüncelet“, Türk Edebiyatı, sayı: 404, Temmuz 2007, s. 24-28.
 • “Fark Ve Derk /Bazı Kavramlar Üstüne Rastgele Sorular “, Türk Edebiyatı, sayı: 406, Ağustos 2007, 66-68.
 • “Celâleddin Gazelleri/Friedrich Rückert'in Mevlânâ'dan İlhamla Yazdığı Şiirler” (İlyas Öztürk ile birlikte), Türk Edebiyatı, sayı: 408, Ekim 2007, s.61-66.
 • “Ebrû Çarpması”, Karagöz Edebiyat, sayı : 1, Şubat-Mart 2008, s.51-52.
 • “O Taraf’a Kulak Asmadan Ölmek Mümkün Müdür’/Yahya Kemal’in “O Taraf” Şiirini Derrida’nın ‘Hayat-Ölüm’ Kavramı Bağlamında Yeniden Okumak”, Türk Edebiyatı, sayı: 414, Nisan 2008, s.31-35.
 • “Adı Kötüye Çıkmış Sözcükler ve İkinci Yeni Şiiri”, Cemal Süreya ve Sonrası, haz. Zühal Tekkanat, Cemal Süreya Kültür ve Sanat Derneği ve Artshop Yayınları, Ocak 2008, s. 335-342.
 • "Modern Türk Şiirinde Derddaşlık Sorunsalı: ‘Bülbül’le Poetik ‘Hasbihâl’ler”, Merdivenşiir/ Bahar 2008 (Nisan 2008), sayı: 15, s.98-113.
 • “Şiirin Yasakları ve Tapunaklar”, Karagöz Edebiyat, sayı : 2, Nisan-Mayıs 2008, s.22-23.
 • ‘Suskunluk Dönemi- Yalancı Şafak’, Türk Edebiyatı, II.Meşrutiyet 100 Yaşında, Özel Sayı, sayı: 417, Temmuz 2008, s. 54-60.
 • “Metnin Bir Yerinde Yediveren Sır /Mustafa Kutlu’nun “Eşik” Adlı Hikâyesini Yeniden Okumak”, Hikâyenin Bugünü / Bugünün Hikâyesi-80 Sonrası Türk Hikâyesi Sempozyumu, Ümraniye Belediyesi Yay., Haziran 2008, İstanbul, s.62-70.
 • “Şiirde Anlamın Karadeliği: Orhan Velinin “Değil” Adlı Şiirini Alımlama Estetiği ve ‘Nâ-mevcutluk’ Kavramı Bağlamında Yeniden Okumak”, Hürriyet-Gösteri, Yaz (Haziran-Temmuz-Ağustos) 2008, sayı: 294, s. 138-151.
 • “Yahya Kemal’in ‘Nazar’ında Neler Oluyor”, Hürriyet-Gösteri, Sonbahar (Eylül-Ekim-Kasım) 2008, sayı: 295, s. 18-24.
 • “Yapıçözüm Zurnacının Karşısında Limon Yemektir”, Konuşan: Merve Korkmaz, Hürriyet-Gösteri, Kış (Aralık-Ocak-Şubat) 2008-2009, sayı: 296, s.126-138.
 • ‘Okuma’nın Yeniden Okunması: Bile Bile Okumak -‘ile Bile Okumak’ A New Aspect To ‘Readıng’: Reading By Taking Notice Of What Is Meant –Reading Through Different Aspects, Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları Dergisi/ Prof. Dr. Hamza Zülfikar Armağanı, Volume 4/3 Spring 2009, Temmuz 2009, s. 20-41.
 • ‘ Nâzım Hikmet'in "Bu Bahçe" Rubaisini Yeniden Okumak”, Hürriyet-Gösteri, Yaz (Haziran-Temmuz-Ağustos) 2009, sayı: 298, s.112-131.

Bildiriler

 • “Cenab Şahabeddin Anılmaya Değer mi?”, Ölümünün 60. Yıldönümü Münasebetiyle Cenab Şahabeddin’i Anma Toplantısı, Bayazıt Devlet Kütüphanesi Konferans Salonu, 11 Şubat 1994.
 • “Adı İstanbul Olan...”, Edebiyatımızda İstanbul Sempozyumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi 28 Şubat - 1 Mart 1998.
 • “Modern Türk Şiirinde Zen Budizm Düşüncesi Ve Şiir ‘Toz’u”, Sedat Umran Günleri İstanbul Kültür Merkezi., 14 Mayıs 1998.
 • “Marbling is Another World”, Colors Dancing on Water (prepared by: Hikmet Barutçugil, preface: Annemarie Schimmel), İSKİ Publications: 32, İstanbul 2000, p. 65-75; s. 83-93.
 • “Bilinmeyen Bir Dili Konuşmak: Ebrû ve Şiir”, İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi’nce Düzenlenen “Ebru Şöleni”nde sunulan bildiri. 14 Mayıs 2001.
 • “Yeni Türk Edebiyatında Poetikalar” (Seminer, SAÜ Fen-Ed. Fak. TED Seminer Salonu, 7 Haziran 2003).
 • “Sait Faik’in Türk Edebiyatındaki Yeri”, Ölümünün 50. Yıl Dönümünde Sait Faik’i Anma Programı, SAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Süleyman Demirel Kütüphanesi Toplantı Salonu, 12 Mayıs 2004.
 • “Sait Faik’in Metinlerindeki Gerçek ve Gerçeklik Durumları Üzerine Bazı Yorumlar”, Sait Faik’i Anma Günleri Bildirileri 18-19 Ekim 2004, Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2005.
 • “Tevfik Fikret ve Türk Şiiri”, Ölümünün 90. Yılında Tevfik Fikret’i Anma Toplantısı, İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Konferans Salonu, 7 Aralık 2005.
 • “Orhan Velinin “Değil” Adlı Şiirini Yeniden Okumak”, II. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi, SAÜ Fen-Ed.Fak., 07 Eylül 2006.
 • “Safahat’ın Açık (G)izi: Leylâ!”/ Ölümünün 70.Yılında Mehmet Akif Ersoy’u Anma Toplantısı, İ.Ü.Ed.Fak.Kurul Odası, 27 Aralık 2006.
 • “Bile Bile Okumak- İle Bile Okumak”, Okuma Alışkanlığı ve Edebiyat Öğretimi Oturumu, SAÜ Fen-Ed.Fak.,28 Nisan 2007.
 • “Okumayı Görmek ve Göstermek“, Sakarya Valilği Özel İdare Etkinlikleri, Sakarya İl Özel İdaresi Ktp 24 Mayıs 2007.
 • “Mustafa Kutlu’nun “Eşik” Adlı Hikâyesini Yeniden Okumak”, Bugünün Hikâyesi- Hikâyenin Bugünü/80 Sonrası Türk Hikâyesi Semp., Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 19-20 Ekim 2007, Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezi, İstanbul.
 • “Şiirin İcraları ve Mecraları”, Sakarya Büyükşehir Belediyesi/Edebiyat Atölyesi, 20 Mart 2008, Perşembe, saat: 17.oo-19.oo.
 • “Yahya Kemal Hâlâ Yaşıyor Mu?”/“2008 Yahya Kemal Yılı” Dolayısıyla Anma Toplantısı, 100. Yıl Üni.Konferans Salonu (Van), 30 Mayıs 2008.
 • “Metnin Hız(r)ı/ Erdem Bayazıt’ın Şiirinde Anla(tı)m Gücü”, Erdem Bayazıt Sempozyumu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi/Kahraman Maraş, 11 Nisan 2009 Cumartesi, Saat: 13.00 (Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi ve Kahramanmaraş Belediyesi iş birliği ile hazırlanan sempozyum).
 • “Bir Hayat ve Sanat Modeli Olarak Mehmed Âkif ve Türk İstiklâl Marşı’nın Mantığı, Anlatım Gücü, Muhatapları”, Sakarya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen Panel Konuşması, 12 Mart 2009, 15.00-17.00, AFA Kültür Merkezi, Sakarya.
 • “Çağdaş Türk Şiirinde Sedat Umran”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Başkanlığı Kültür Müdürlüğü (Oturum Başkanı: M. Nuri Yardım), Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi, 7 Kasım Cumartesi 2009, saat 14.00.
 • “Yahya Kemâl’in Türk Şiirindeki Yeri ve Değeri”, “Bir Bestenin Engin Sesi: Yahya Kemal” Oturumu, TRT 2, (çekim: 04 Şubat 2009, Yayın: 3 Mayıs 2009 Pazar, 21.10), İstanbul. (Beş hafta boyunca her hafta Pazar günleri).
 • “Necip Fazıl’ın Türk Şiirindeki Yeri ve Değeri”, Yusuf Kasarcı’nın yapımcılığında Ramazan Ümit Şimşek’in hazırlayıp sunduğu “Çınaraltı” Programı, MEHTAP TV, 26 Mayıs 2009, Salı 17.oo-18.00, İstanbul.

Çeviriler

 • “İçi Boş Adamlar” (Thomas Stearns Eliot’tan çeviri, şiir), Türk Edebiyatı, sayı: 154, Ağustos 1986, s. 56-57.
 • Sokaktakiler (1988 Nobel Edebiyat Ödülünü alan Necip Mahfuz’dan çeviri, roman), İnsan Yayınları, İstanbul 1989, 315 S.
 • “Her Gün Duyduğum” (James Joyce’tan çeviri, şiir), Diriliş, Dönem:7, 6 Nisan 1990, sayı: 90, s. 10.
 • “Şiir Yorumu” (I.C.Hungerland’dan çeviri), Türk Dili, sayı: 507, Mart 1994, s. 205-211.
 • “Dilin Yaratıcı Kullanılışı” (Geoffrey N. Leech’ten çeviri), M.S.Ü. Fen/Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Ocak 1995, S. 7-21.

Aldığı Ödüller

 • Edebi tenkit dalında, Cenab Şahabeddin’in Şiirleri Üzerinde Stilistik Bir Araştırma (Kitabevi Yayınları, İstanbul 1998, 587 s.) adlı eseriyle 1998 TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ ÖDÜLÜ ödülünü almıştır (Şubat 1999).
 • 2005 yılında Homeros Bir Şiir İnceleme birincilik ödülünü Necmi Selamet’le paylaştı.

Kaynakça

 • Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi. 1 (3. bas.). İstanbul: YKY. Mart 2010. s. 51. ISBN 9789750805684.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.