Harris matrix

Harris matrix, arkeolojik bağlamlarda stratigrafiler aracılığıyla gözlemlenebilen zamansal devamlılığı anlamaya ve görselleştirmeye yarayan bir yöntemdir. 1973 yılında Edward C. Harris tarafından geliştirilen yöntem, stratigrafinin yorumuna dayanarak bir şema üretir ve farklı katmanlar arasındaki ilişkiyi tespit eder.

Harris matrix

Örnek

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.