Hareket

Hareket şu anlamlara gelebilir:

  • Hareket (fizik), sıfırdan büyük kütleli herhangi bir cismin sabit bir noktaya göre pozisyonunun zaman fonksiyonuyla değişmesini ifade eden kavram.
  • Hareket (psikoloji) - bireyin davranışı, tutumu.
  • Hareket (spor) - sporcunun vücudunun konumsal değişimi.
  • Hareket (siyaset) - siyasi grubun bir amaç doğrultusunda tutumu.
  • Hareket (felsefe) - devinim.
  • Hareket (dergi) - Nurettin Topçu tarafından 1939 yılında İzmir'de yayımlamaya başlanan fikir dergisi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.